Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Polskie Kresy i krajobraz
(okres międzywojenny)
w fotografii kpt W. Żarskiego z DOK II w Lublinie.
Kresy - 1938 r.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Chotyń nad Słuczą
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Kłodawa
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wólka Profecka
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Chotyń nad Słuczą
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Nad Styrem
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Chotyń nad Słuczą
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Czartorysk
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Rejowice
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Sławin
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wisła
(okres międzywojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wisła
(okres wojenny)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Bociany - lata 30-te.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Kresy. Międzywojnie
(reprodukcja zdjęcia)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wola Słowińska. Międzywojnie.
(reprodukcja zdjęcia)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wólka Profecka. Miedzywojnie
(reprodukcja zdjęcia)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Wólka Profecka. Międzywojnie.
(reprodukcja zdjęcia)
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Puławy. Okres międzywojenny.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Helenów. Zima.
Okres międzywojenny.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Lublin. Kościół Dominikański.
Modląca się.

Okres międzywojenny.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Biskupin. Okres międzywojenny.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.
Nieznany zaułek miasta
(być może Lublin).

Okres międzywojenny.
fot. W.Żarski kpt. D.O.K.II.

góra ↑↑Copyright © 2007 Well-Art       All rights reserved ! ®