Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Występy: Bogny Lewtak - Baczyńskiej
od dzieciństwa przez studia do dnia dzisiejszego.
Dzieciństwo:

 1. Pokazy mody dziecięcej 1960 r.
 2. Pokazy łyżwiarskie Klubu Warszawianka 1959 / 1960 r.
 3. Pokazy na pianinie (dziecięce).
 4. Spektakle improwizowane na żywo, cykliczne, na obozie zimowym harcerskim najlepszych uczniów szkół podstawowych - dla ok. 100 osób, ok. 1965 r.
 5. Występy śpiewane nad jeziorem Waplewo dla kilku obozów harcerskich ok. 1966 r.
 6. Występy z szopką dla dzieci w szpitalach.


Od studiów:

 1. Występ kabaretowy w spektaklu organizowanym przez profesora Krzysztofa Heeringa w Zespole Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej w Dęblinie, 1975 r.
 2. Występy z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - Sala Kongresowa,
  1975 r.
 3. Występy z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - Teatr Wielki
  w Warszawie, 1975 r.
 4. Występy z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej w plenerze, 1975 r.
 5. Występ w filmie TV Wojciecha Iwańskiego 1975 r. - Film dokumentalny o Bognie Lewtak - Baczyńskiej - malarce.
 6. Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - Sala Kongresowa
  ok. 1990 r.
 7. Teatr Ochoty - Wieczór autorski poezji i recital, Warszawa 1991 r.
 8. Klub Księgarza w Warszawie (Stare Miasto) Wieczór autorski poezji i recital 1992r.
 9. Teatr Kalambur - Wieczór autorski poezji i recital 1992 r.
 10. Piwnica Pod Baranami 1992 r.
 11. Festiwal Piosenki Autorskiej Hybrydy eliminacje OPPA 1990 / 91 r.
 12. Festiwal Piosenki Autorskiej OPPA, Klub Mospan na Mokotowie 1991 / 1992 eliminacje.
 13. Festiwal Poezji Śpiewanej, Olsztyn 1991 r. eliminacje.
 14. Festiwal Poezji Śpiewanej, Olsztyn 1992 / 93 r. eliminacje.
 15. Festiwal Piosenki Francuskiej, Warszawa 1992 r.
 16. Telewizja Porion - recital 1994 r.
 17. Telewizja Porion - recital 1994 / 1995 r.
 18. Dom Kultury "Na Goldoniego" 1994 r.
 19. Występ z okazji Dnia Teatru - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1994 r.
 20. Wieczór dla Kombatantów - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1994 r.
 21. Wieczór literacki St. Likiernika - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1996 r.
 22. "Wieczór Trzech Muz" z udziałem solistów Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1994 r.
 23. "Wieczór Pięciu Muz" z udziałem solistów Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1995 r.
 24. Popołudnie z Marylin Monroe - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1994 r.
 25. Występ w spektaklu baletowym prywatnej szkoły baletowej Hanny Kosiewicz przy Teatrze Wielkim (kankan i taniec hiszpański) 1997 r.
 26. Recital w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym - Pałac Szustra,
  Warszawa 1997 r.
 27. Występ w "Kawie czy herbacie", TVP 1997 r. (dwukrotnie).
 28. Występ przy okazji wystawy "Retrospekcja Gamy Ciemnej" - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 1996 r.
 29. Występ z Moniką del Rio - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej,
  Warszawa 1996 r.
 30. Występ przy okazji wernisażu wystawy "Niektórzy Artyści Mojej Rodziny" - Galeria
  i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 2002 r.
 31. Występ w Radio Polskim z poezją 1991 / 1992 r.
 32. Występ w Radio Polskim z piosenką 1992 r.
 33. Występ w Sali im. Witolda Lutosławskiego na Woronicza w TYP z okazji Złotego Mikrofonu Barbary Wachowicz, 2002 r.
 34. Jubileusz Piosenki Autorskiej - Wieczór Pierwszy; - Galeria i Teatr Bogny Lewtak - Baczyńskiej, Warszawa 2O02 r. - recital.
 35. Występ recital w Sali Gotyckiej Pałacu Czartoryskich w Puławach z okazji "Izabeliady", Puławy 2003 r.
 36. Występ przy okazji wernisażu wystawy "Niektórzy Artyści Mojej Rodziny część druga" - Galeria i Teatr Bogny Lewtak-Baczyńskiej, Warszawa 2003 r.
 37. Eliminacje Poezji Śpiewanej - Olsztyn 2003 r.
 38. Występ ( laureatka ) konkursu "Przybycie Bardów" - 2004 r.
 39. Dwa recitale. Recital fortepianowy Dagny Baczyńskiej - utwory F.Chopina, Recital - Bogna Lewtak-Baczyńska śpiewa poezję wielkich wieszczów - A.Mickiewicz, J.B.Zaleski, K.K.Baczyński i inni do własnej muzyki - Centralna Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, 2005 r.
 40. Edith Piaf i inni. Wielka Piosenka i Pieśń Francuska - recital Bogny Lewtak-Baczyńskiej z udziałem Janusza Baczyńskiego i Dagny Baczyńskiej (Pietruszka - I.Strawiński) - Centralna Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, 2006 r.
 41. Dwa Recitale. Recital fortepianowy Dagny Baczyńskiej. Recital - Bogna Lewtak-Baczyńska śpiewa utwory wielkich wieszczów A.Mickiewicz, J.B.Zaleski, K.K.Baczyński i unikalne utwory poetów z czasów wojny - H.Oblickiego (poemat przesłany grypsem do narzeczonej skatowanego, umierającego 17-letniego żołnierza AK z celi śmierci na Zamku Lubelskim), K.Ostoi Gajewskiego (utwór przedwojennego pisarza i dziennikarza napisany po śmierci synów w Powstaniu Warszawskim) i inne do własnej muzyki - Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku, 2007 r.
 42. Koncert Religijno-patriotyczny na Święto Matki Boskiej Gromnicznej - Parafia pw.Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, 2007 r.
 43. Niespodzianka dla Księdza Prałata Romana Indrzejczyka - Klub Księgarza w Warszawie, 2007 r.
 44. Utwory z repertuaru Żanny Biczewskiej i Bułata Okudżawy - Bogna Lewtak-Baczyńska - recital z udziałem Janusza Baczyńskiego (śpiew solo) i Dagny Baczyńskiej-Kissas (etiudy S.Rachmaninowa), Centralna Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, 2007 r.
 45. Koncert-spektakl przy uroczystym otwarciu wystawy ''Wielka Wystawa Powstańcza - początek cyklu - Powstanie Warszawskie 1944'' (fragmenty wspomnień łączniczek: 15-letniej Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch, wybitnej aktorki Zofii Książek-Bregułowej, łączniczki, która straciła wzrok w Powstaniu Warszawskim, unikalne wiersze Cichociemnych straconych zbrodniami sądowymi w PRL, partyzantów, pieśni powstańcze, współczesne pieśni o Warszawie odrzucone w konkursach, polonez fis-moll i etiudy F.Chopina) - Galeria Autorska i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej, Warszawa 27.07.2007 r.
 46. Występ w programie ''Kawa czy herbata?'' TVP-1 - z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego - prezentacja biografii 15-letniej łączniczki z ''Parasola'' i ''Żubrów'', 14-letniej uczestniczki zamachu na kata Warszawy Brauna, (w zamachu tym zginął również architekt hitlerowski Pabst) - Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch, oraz prezentacja inicjatywy utworzenia święta narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia, a także utworów - K.Ostoi Gajewskiego "O nich" i K.K.Baczyńskiego ''Byłeś jak wielkie drzewo...'' do muzyki i w wykonaniu B.Lewtak-Baczyńskiej, oraz Etiudy Rewolucyjnej F.Chopina w wykonaniu Dagny Baczyńskiej-Kissas - 01.08.2007 r.

góra ↑↑


Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®