Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Głosy i sprostowania nie zamieszczane - Wikipedia i in.

Cyrankiewicz JózefTekst dotyczący biografii Józefa Cyrankiewicza podany do Wikipedii w haśle "Zgłoś błąd" w dn. 26.05.2010r. (część tekstu) i w dn.31.05.2010r. (całość tekstu) - jak na razie nie odnaleziony przez nas w Wikipedii.

Proszę o korektę biografii Józefa Cyrankiewicza ! - czyli o zaopatrzenie jej we właściwe informacje na temat kompromitującej działalności obozowej Cyrankiewicza - Cyrankiewicz był zdrajcą i najprawdopodobniej od okresu przedwojennego był już współpracownikiem NKWD . Tak jak konfidenta i zbrodniarza Karlsteina, który zdradził gestapo gen. Grota Roweckiego, a więc był winien śmierci gen. Grota Roweckiego (Karlstein był najprawdopodobniej nie tylko konfidentem w gestapo ale i NKWD o czym świadczą jego losy powojenne i w latach 80-tych) - nie można wymieniać jako zasłużonego członka AK, tak samo nie można pokazywać postaci Józefa Cyrankiewicza jako organizatora Ruchu Oporu w obozie Auschwitz i członka kadry dowódczej AK gdyż jego działalność polegała na denuncjowaniu uczestników Ruchu Oporu w czasie wojny i wykańczaniu ich po wojnie. Ma on najprawdopodobniej również członków mojej rodziny na sumieniu. Uprzejmie proszę autorów strony w Wikipedii o pofatygowanie się do IPN i sprawdzenie osobiste czy mają oni prawo pisać to o Cyrankiewiczu o czym piszą w Wikipedii!
W związku z wyjątkowym wręcz rozpracowywaniem przez NKWD/KGB po wojnie - II Korpusu Armii Andersa (w którym też znaleźli się konfidenci NKWD) powodującym liczne uwięzienia i skrytobójcze śmierci w czasach stalinowskich Polaków z II korpusu Armii Andersa, można zastanawiać się nad rolą w tym Korpusie brata Józefa Cyrankiewicza.
Jak wiemy jako żołnierz II Korpusu zginął syn gen. Okulickiego - wiadomość ta przekazana generałowi podobno w grudniu 1945 r. miała spowodować dodatkowo cios w jego osobę. Dopiero dokładne prześledzenie działań 5-tej kolumny NKWD przed wojną i w czasie wojny dałoby pełny obraz prawdziwej biografii Józefa Cyrankiewicza i jego brata. Opublikowana przez Wikipedię biografia Józefa Cyrankiewicza - jest - skandalem !!! Niestety podaje ona podobnie mylne dane o Cyrankiewiczu jak wydana przez katowicki IPN (!!!) książka Jerzego Dębskiego "Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940-1945" Katowice-Oświęcim 2009 oraz podobne błędy - o zgrozo ! - znalazły się ostatnio, już po śmierci Prezesa Janusza Kurtyki, na wspaniałej skądinąd wystawie p.t. "Rzeczpospolita Utracona ".
Obrazą jest dla dowódców SZP-ZWZ-AK wymienianie przy ich chwalebnych postaciach - zdrajcy Cyrankiewicza mającego krew ofiar na sumieniu. Jak do tego doszło, że mimo, że IPN posiada w swoich zasobach dane o zbrodniczej działalności Cyrankiewicza, o tak strasznej postaci jak Józef Cyrankiewicz, to niektórzy autorzy podają jego biografię oczyszczoną z jego strasznych czynów ? Strach podawać - jakie sygnatury w IPN kryją kompromitujące dane o Cyrankiewiczu, z tych, które ocalały ze zniszczenia - gdyż nowa ustawa o IPN zapewne pozwoli dokumenty kompromitujące Cyrankiewicza - unicestwić. Jeszcze ostatnio był w IPN dokument służb i to właśnie związanych z Katowicami - informujący o pomocy Cyrankiewicza, już będącego na wysokim szczeblu w PRL, w chronieniu po wojnie lekarza pracującego dla SS w Auschwitz na rzecz eksperymentów pseudomedycznych i uśmiercania ludzi, są dokumenty w IPN o przyczynieniu się Cyrankiewicza do śmierci Pileckiego i o tym, że był on zdrajcą obozowym. Jako osobie, która miała kilka osób w Auschwitz, w tym dwójkarzy w Ruchu Oporu i we współpracy z WiN, w tym osoby blisko Ruchu Oporu rtm Pileckiego, jest mi znane od najdawniejszych lat - że Cyrankiewicz był i jest niebezpiecznym zdrajcą i zbrodniarzem i że wszelkie mówienie na ten temat grozi śmiercią. Przekazywano mi to oprócz tego co jeszcze pozostało w IPN - w informacjach ludzi związanych z AK - a co zapewne w najbliższym czasie stamtąd - z IPN - zniknie. To, że podobno Cyrankiewicz pomógł Edelmanowi - nie zwalnia Cyrankiewicza z odpowiedzialności za jego zbrodnie i nie daje nikomu prawa moralnego aby czyścić jego biografię. Proszę również nie usuwać z Dyskusji i ze "Zgłoś błąd" nie wygodnych dla Wikipedii opinii - gdyż nie widać mojego głosu z 26.05.2010r. w Państwa Dyskusji ani w korekcie życiorysu Józefa Cyrankiewicz.


Rodzina Ofiar Auschwitz i Mauthasen, badaczy IPN.      *       *       *       Nieprawdą jest jak sugeruje się nam w biografii o Józefie Cyrankiewiczu w Wikipedii, że nie ma żadnych danych w IPN kompromitujących działalność obozową i powojenną Józefa Cyrankiewicza.
Cytat z Wikipedii z dn.31.05.2010r.: "W ostatnich latach, IPN w niektórych publikacjach próbuje zaprzeczać podziemnemu zaangażowaniu i roli Cyrankiewicza w KL Auschwitz, wskazując na możliwość współpracy z obozowym Gestapo -4 jednak bez wskazania na to najmniejszych źródeł, podczas gdy wiele poszlak temu przeczy (zob. polemikę znawcy historii Auschwitz, dra Adama Cyry [potrzebne źródło])" (koniec cytatu).
W dokumentach IPN znajduje się zeznanie - dokument dotyczący odczytu Cyrankiewicza, który zamierzał on zrobić tuż po II wojnie światowej, na temat Ruchu Oporu w Auschwitz - odczyt się nie odbył, gdyż przekazano Cyrankiewiczowi informację od rtm. Pileckego, że jeżeli Józef Cyrankiewicz ośmieli się zrobić ten odczyt, to rtm Pilecki ujawni kulisy prawdziwej działalności Cyrankiewicza w Auschwitz, że posiada na to dokumenty. W IPN jest również dokument służb ze Śląska donoszących, że Cyrankiewicz, jako osoba ustawiona wysoko we władzach PRL, pomógł zbiec z Polski lekarzowi, który wraz z lekarzami SS dokonywał eksperymentów medycznych na więźniach, lekarz ten był tak jak Cyrankiewicz w obozowym Ruchu Oporu. Dziwna była śmierć w obozie uczestnika Ruchu Oporu 30-letniego olimpijczyka Bronisława Czecha, słynącego z odwagi i prawości, znanego Cyrankiewiczowi, Bronislaw Czech - 30-letni sportowiec - zmarł na atak serca bodajże w obozowym szpitalu. Wielu uczestników Ruchu Oporu zmarło i zginęło w obozie na skutek denuncjacji, ginęli również po wojnie w niewyjaśnionych okolicznościach.
Sam fakt umożliwienia przez Cyrankiewicza zamordowania w PRL wybitnego bohatera rtm. Pileckiego określa Cyrankiewicza jako wyjątkowego cynicznego zdrajcę, który likwiduje świadków własnej zdrady i chce pasożytować na sławie prawdziwych bohaterów.
Copyright © 2010 Well Art       All rights reserved ! ®