Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Tłum (La foule)
Słowa polskie do znakomitego przeboju ''La foule'' (dwójki autorów - A.Cabral, M.Rivgauche) z repertuaru Edith Piaf - Bogna Lewtak-Baczyńska ułożyła w oparciu o własne tłumaczenie - jako pierwsza w Polsce w roku ok. 1990. Jest to jeden z jej ulubionych utworów wykonywany przez nią na scenie od ok. 1991r. w języku polskim i francuskim. Bogna Lewtak-Baczyńska była pierwszą solistką w Polsce (i na świecie), która wykonywała przebój ''La foule'' w języku polskim.I
Oplątana poprzez tłum co mnie unosi
W pełni słońca, w śmiechu, w gwarze, w letni blask
W huku dźwięków krzyk muzyki się panoszy
I wybucha jak feeria wokół nas


II
Zagubiona w gęstym tłumie ciał tańczących
Ogłuszona zgiełkiem, krzykiem, tłumem tym
Gdy odwracam się to nagle
                                                Tłum mnie rzuca
W czyjeś ciało i ramiona
                                                Ciało me...


R:
Niesiona przez ten tłum, który mnie dusi
Tak wciśnięci jedno w drugie
Moje ciało w twoje ciało
                                                W splotach swych...
Przesuwamy się bezwolnie jak omdlali
I ma głowa wciąż w ramionach tonie twych...

                                                *

Spętani poprzez tłum, który nas dusi
                                                I tańczy i faluje
Rozkrzyczany, dygoczący, duszny tłum
Przesuwamy się w kierunku sobie niewiadomym
Zemdlona choć szczęśliwa
                                                Mocno ściskam cię...

..... (przerywnik muzyczny) .....

III
I radość, którą widzę w twym uśmiechu
Opromienia wokół świat i całą mnie
Lecz zaczynam nagle krzyczeć nieświadomie
Bo tłum właśnie z moich ramion
                                                Wyrwał cię...


R:
Niesieni poprzez tłum ten falujący i kipiący
Oddalamy się od siebie
                                                Tak bez siły
                                                                       I bez tchu (Jak co dnia)
Usiłuję jeszcze chwycić twoją drżącą rękę
Me wołanie wywołuje tylko śmiechy wokół mnie...

                                                *

Niesieni poprzez tłum ten, który tańczy
                                                Który śpiewa i faluje
                                                I się plącze i się kiwa i się gnie...
Krzyczę z bólu i z wściekłości i w głos
                                                Szlocham
Za mężczyzną
                                                Który nigdy
                                                Nie odnalazł mnie...

Zapraszamy do wysłuchania utworu w wykonaniu Bogny Lewtak Baczyńskiej:

"La foule"
( "Tłum" )


(Słowa M.Rivgauche, muzyka A.Cabral, słowa polskie i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: Edith Piaf i inni.
Nagranie Live z Recitalu Bogny Lewtak-Baczyńskiej, który odbył się w Czerwcu 2006 roku w Centralnej Bibliotece Polskiego Związku Niewidomych.).Copyright © 2008 Well Art       All rights reserved ! ®