Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«Inicjatywa utworzenia Święta Narodowego
Powstania Warszawskiego 1944 r.
w dniu 01 Sierpnia.
Od końca 2000 r Bogna Lewtak-Baczyńska działa na rzecz utworzenia święta narodowego z okresu II wojny światowej. Wydarzeniem i datą, która odzwierciedlałaby najmocniej wszystkie wątki losów polskich i obywateli polskich w II wojnie światowej jest Powstanie Warszawskie 1944 r - największa bitwa II wojny światowej, największy heroiczny wyczyn Polski Podziemnej i akcji Burza. W związku z powyższym po wielu rozmowach z różnymi środowiskami, w tym przedstawicielami kombatantów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, z ludźmi dotkniętymi wydarzeniami II wojny światowej, z osobami reprezentującymi różne poglądy polityczne Bogna Lewtak-Baczyńska skonstruowała nazwę proponowanego przez siebie święta :

1 Sierpnia Święto Narodowe Powstania Warszawskiego i Organizacji Polski Podziemnej Walczących z Okupantami w Okresie II Wojny Światowej (oraz Święto Polskich Ruchów i Walk Niepodległościowych na Przestrzeni Dziejów).Proponowany przez siebie tytuł święta Bogna Lewtak-Baczyńska gotowa była uznać jako tytuł roboczy choć został on przez nią skonstruowany z pełnym przekonaniem, że taki właśnie tytuł daje pełne możliwości uhonorowania martyrologii Polski w II wojnie światowej, która na tle innych krajów zdecydowanie przewyższała tragiczne doznania innych narodów. Nie możemy niestety obchodzić święta narodowego z II wojny światowej ani w dniu 08 maja 1945 r ani w dniu 09 maja 1945 r gdyż Polska została jako aliant opuszczona przez swoich koalicjantów w walce o swoją i innych państw niepodległość i oddana w podległość innemu mocarstwu - mimo, że jej ogromna armia działała na wszystkich frontach walk i zdecydowanie przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Nie mogąc również obchodzić święta z II wojny światowej ani w dacie 01 września 1939 r. ani w dacie - 17 września 1939 r. gdyż żadna z tych dat nie odzwierciedlała w pełni wszystkich aspektów wydarzeń dotyczących państwa polskiego w II wojnie światowej i ogromu zbrodni jakie dotknęły nasze państwo i jego obywateli - Polska pozostawała jako kraj bez należnego jej święta z okresu II wojny światowej sugerując tym stanem współczesnym i przyszłym obywatelom tego świata - jakoby Polska jako kraj miała należeć przez ten fakt do grona państw agresorów w II wojnie światowej co byłoby porażającą nieprawdą. Wobec coraz częściej występującego na świecie zjawiska zniekształcania obrazu II wojny światowej, a w tym obrazu tragicznej i nieprawdopodobnej w swym zakresie martyrologii Polaków i obywateli polskich w II wojnie światowej jak i naszej heroicznej walki o niepodległość swoją i innych krajów, faktu masowego ratowania przez Polaków obywateli pochodzenia żydowskiego i Żydów, jak i faktu utworzenia jedynego w swoim rodzaju państwa podziemnego - zaistniała bezwzględna konieczność utworzenia takiego święta, święta martyrologii polskiej z II wojny światowej.
Od 2001 r Bogna Lewtak-Baczyńska z rodziną - mężem, młodziutkimi dziećmi, mamą kombatantką 15-letnim powstańcem warszawskim z bat. "Parasol", a w Powstaniu Warszawskim z bat. "Żubr", 15-letnim więźniem obozu Oberlangen - inwalidką w fotelu na kółkach - zbierała na Cmentarzu Powązki Wojskowe, zawsze w dniu 01 sierpnia ale i w inne dni na Powązkach i pod kościołami, a także w swojej Galerii-Teatrze podpisy pod proponowane przez siebie święto. Bogna Lewtak-Baczyńska wysłała również w tej sprawie około 100 (stu) listów za potwierdzeniem odbioru - do reprezentantów państwa polskiego, Sejmu Polskiego, do posłów, marszałków, radnych, instytucji państwowych, przedstawicieli Kościoła, instytucji harcerskich, prasy, telewizji, środowisk kombatanckich itd., itp. Koszt listów, czas ich pisania, wysyłania - to morze trudów i pracy. Trwało to kilka lat. Na tyle postaci czołowych naszego kraju, do których zostały wysłane pisma z prośbą o podjęcie cennej inicjatywy Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia Bogna Lewtak-Baczyńska otrzymała zaledwie pięć odpowiedzi. Prasa wszystkich opcji odmawiała umieszczenia informacji o zbieraniu przez Bognę Lewtak-Baczyńską podpisów na rzecz wyżej wymienionego święta co ułatwiłoby przecież wydajnie zbiór podpisów, gdzie przepisy w tej kwestii, niemożliwe do zrealizowania - narzucają wymóg zebrania 100.000 (stu tysięcy podpisów) na rzecz święta aby temat mógł wejść pod obrady Sejmu lub znalezienia wnioskującej grupy w liczbie 15 (piętnastu posłów). Jedynie znalazł się jeden dziennikarz patriota z Lubelszczyzny, który odważył się zamieścić informację o święcie w regionalnej gazecie ''Echo Końskowoli''. Mimo wielu spotkań z posłami, nie udało się Bognie Lewtak-Baczyńskiej znaleźć od 2001 r do 2006 r - piętnastu posłów patriotów. Telewizja usuwała informacje o proponowanym święcie. Na przełomie 2001/2002 r. przyjął Bognę Lewtak-Baczyńską i jej męża Janusza Baczyńskiego na rozmowę Prezydent Warszawy Pan Lech Kaczyński. Był to jeden z nielicznych polityków, który przywiązywał wagę do powierzonego mu tematu Święta Narodowego Powstania Warszawskiego. Wydaje się, być może, że działania te i zebrane przez Bognę Lewtak-Baczyńską i jej rodzinę w entuzjastycznej atmosferze tłumu czczącego pamięć powstańców na Powązkach - ponad 2500 (dwa tysiące pięćset) podpisów przy całkowitej blokadzie informacji o tej inicjatywie dotyczącej święta Powstania Warszawskiego w mediach - miało wpływ na utworzenie przez władze miejskie Muzeum Powstania Warszawskiego. Bogna Lewtak-Baczyńska w 2003 r i w 2004 roku napisała między innymi w tej sprawie list do Ojca Świętego Jana Pawła II, który pięknie zareagował na treść jej pisma. Obecnie Bogna Lewtak-Baczyńska w dalszym ciągu szuka piętnastu posłów patriotów do przedłożenia propozycji Święta Narodowego Powstania Warszawskiego 1944 r w Sejmie jak i dalej zbiera podpisy na Powązkach jak i w swojej Galerii-Teatrze na Żoliborzu na rzecz powyższego Święta w dniu 01 sierpnia. Galeria - Teatr na Żoliborzu, otwarta jest od września do końca lipca we wtorki, środy, czwartki od 15 g do 18 (czasami z małymi opóźnieniami) przy ul. Śmiałej 28 w Warszawie - tam mogą Państwo składać swoje podpisy z adresami i peselami.
W chwili obecnej niektóre państwa mające niechlubną rolę w II wojnie światowej - państwa agresorzy - wynajmują - najpiękniejszą legendę naszej niepowtarzalnej walki i obrony przed najeźdźcami i legendę naszego niezwykłego bohaterstwa z II wojny światowej i implantują je do swojej historii jednocześnie wykrzywiając obraz II wojny światowej, zniesławiając naszą historię i odbierając ofiarom polskim ich martyrologię. W związku z nasilającymi się powyższymi faktami utworzenie Święta Narodowego Powstania Warszawskiego 1944 r (skrót tytułu) staje się sprawą coraz bardziej zasadną i bezwzględnie ważną. Zachęcamy Państwa do popierania tej inicjatywy. Wkrótce hasło obecne będzie poszerzone o nowe wiadomości. Na razie umieszczamy tę zajawkę, aby nagłośnić inicjatywę zbierania podpisów na rzecz Święta Narodowego Powstania Warszawskiego 1944 r w dniu 01 sierpnia - co ma miejsce od końca roku 2000 i nigdzie nie zostało nagłośnione. Jednocześnie informujemy, że Polska w porównaniu do innych państw - nie ma za dużo świąt narodowych, że nie mamy za dużo świąt w miesiącu sierpniu, że nie mamy problemów ze zbyt dużą ilością dni wolnych, że święto narodowe z II wojny światowej nie jest opozycyjne i nie podważa a wręcz wzmacnia Święto 11 Listopada, że tytuł święta nie jest za długi - bo nie liczy się długość tytułu a jego sens i wymowa (rzeczowniki w języku niemieckim też są długie, a nikt ich nie likwiduje), że Święto Narodowe Powstania Warszawskiego nie jest świętowaniem przegranej (cyt.:" przegranych się nie świętuje") tylko m. in. jest uczczeniem polskiego bohaterstwa i martyrologii w II wojnie światowej. Święto to stwarza możliwość podawania prawdy o naszej tragicznej historii II wojny światowej (a także innych walk niepodległościowych), zaprezentowania wszystkich jej wątków w II wojnie światowej (w tym WiN) i umożliwia oddanie honorów posłanym jak kamienie na szaniec najwspanialszym reprezentantom polskiej młodzieży i polskiego społeczeństwa jak i oddanie honorów żołnierzom polskim na wszystkich frontach, którzy zostali nawet wyłączeni po zakończeniu II wojny światowej z defilady zwycięskich wojsk po tylu trudach, ofiarach i przelanej krwi ze strony żołnierza i społeczeństwa polskiego, ze strony polskich lotników, marynarzy, spadochroniarzy, powstańców i całej Polski Podziemnej....

P.S.
W 2007 roku informację o propozycji Bogny Lewtak-Baczyńskiej z 2000/2001 r. dotyczącej uchwalenia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego 1944 w dniu 01 sierpnia (skrót tytułu) i o zbieraniu na ten cel od siedmiu lat przez nią i jej rodzinę popierających tę inicjatywę podpisów obywatelskich - podała również do wiadomości Telewizja Polska - TVP 1 w programie "Kawa czy herbata" w dniu 01 sierpnia 2007 r. oraz pismo "Nasza Polska" w 2007 r. drukując kilkakrotnie formularz do składania obywatelskich podpisów popierających inicjatywę Święta Narodowego Powstania Warszawskiego.
Kilka razy zdarzyli się w ciągu tych lat pomagający wolontariusze, dosyłający pocztą lub doręczający osobiście - listy osób popierających Święto Narodowe Powstania Warszawskiego, należeli do nich również Przychodnia ŚZŻAK i dr Stanisław Rubkiewicz, dr Elżbieta Harland, pp. Kuźniak i in..
Po pewnym czasie również okazało się, że w dniu 01 sierpnia 2007 r. w Olsztynie, w trakcie posiedzenia z okazji obchodów 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Klubu Historycznego im. gen. St. Roweckiego "Grota" - pan Tadeusz Andrzej Goldmann poinformował zebranych o inicjatywie Bogny Lewtak-Baczyńskiej dotyczącej utworzenia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia i zorganizował listę zbierania podpisów.
Będziemy starli się uzupełniać listę osób, które w ciągu tych 9 lat pomogły nam w zbieraniu podpisów drogą korespondencyjną i przepraszamy jeżeli niektóre nazwiska umknęły nam z pamięci, będziemy starali się ją odtworzyć.


Proponujemy do posłuchania kilka utworów z tamtych czasów, nagranych przez Bognę Lewtak-Baczyńską, Janusza Baczyńskiego, Dagny i Maję Baczyńskie przy akompaniamencie Beaty Górskiej-Słociak i Dagny Baczyńskiej:

 • Marsz Mokotowa - Słowa J. Jezierski "Karnisz", muzyka J. Markowski "Krzysztof", śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Hymn Śródmieścia - Słowa i muzyka nn, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Warszawskie dzieci - Słowa R.Dobrowolski ''Goliard'', muzyka A.Panufnik, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Moja mała - Słowa Tadeusz Gajcy ''Karol Topornicki'' (zginął w Powstaniu Warszawskim), muzyka A.Hudziak /powojenna/, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Hej, chłopcy, bagnet na broń - Słowa i muzyka Krystyna Krahelska (zginęła 02.08.1944 r. w Powstaniu Warszawskim), śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Pałacyk Michla - Słowa J.Szczepański ''Ziutek'' (zginął w Powstaniu Warszawskim 10.09.1944 r.), melodia ''Nie damy popradowej fali'', śpiew: Dagny Baczyńska, Janusz Baczyński, Maja Baczyńska i Bogna Lewtak-Baczyńska, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Chłopcy silni jak stal - Słowa J.Szczepański ''Ziutek'' (zginął w Powstaniu Warszawskim 10.09.1944 r.), melodia rosyjska, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.
 • Warszawo! - Słowa Feliks Konarski, muzyka Adam Schutz, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Dagny Baczyńska.
 • Warszawa. Jesienny spacer poetów - Słowa K.K.Baczyński (zginął 04.08.1944 r. w Powstaniu Warszawskim), muzyka i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, chór: Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy, album: ''Reduta Ordona. Ogród Polski 2 - Warszawa.Jesienny spacer poetów''
 • Byłeś jak stare drzewo... - Słowa Krzysztof Kamil Baczyński (zginął 04.08.1944 r. w Powstaniu Warszawskim), muzyka i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Dagny Baczyńska.
 • O nich - Słowa Kazimierz Ostoja Gajewski, muzyka i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Dagny Baczyńska, aranżacja muzyczna Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska. Utwór napisany przez ojca po śmierci dwóch synów w Powstaniu Warszawskim - 18-letniego Zdziśka Gajewskiego ps.''Wiśnia'' i 20-letniego Leszka Gajewskiego ps.''Grom'' narzeczonego Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch wówczas 15-letniej łączniczki AK w Powstaniu Warszawskim.
 • 1 sierpień - ballada okupacyjna - Słowa i muzyka nn, śpiew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, fortepian Beata Górska-Słociak, album: ''Powstanie Warszawskie 1944''.


Poniżej zamieszczamy plakat (gotowy wydrukowania) stosowany przez nas w celu zbierania podpisów,


oraz używany przez nas od siedmiu lat formularz do składania podpisów na rzecz Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia (skrót tytułu), który wypełniony (jeden lub więcej egzemplarzy) - od jednego do większej ilości podpisów można przesyłać na adres :

GALERIA AUTORSKA I TEATR WELL ART BOGNY LEWTAK - BACZYŃSKIEJ
WARSZAWA 01-524
AL.WOJSKA POLSKIEGO 10/ UL.ŚMIAŁA 28Stąd ściągnij formularz,

stąd plakat (format A4),

a stąd plakat (format A3).Poniżej można pobrać program Acrobat Reader (darmowy), który jest potrzebny do otwierania plików zapisanych w formacie *.pdf.


Acrobat Reader


góra ↑↑


Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®