Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«Repertuar Bogny Lewtak-Baczyńskiej.  • Utwory autorskie Bogny Lewtak-Baczyńskiej (tekst i muzyka):
    • Smutku myśli - I w. ;
    • Buciki ;
    • Alarmy ;
    • Ten miś gryzł ;
    • Jestem kobietą pracującą ;
    • Piosenka triumfalna ;
    • Kołysanka dla Mai ;
    • Piosenka dla JTB ;
    • Śnieżna kołysanka dla Dagny ;
    • Ballada o letniej nocy (Letnia noc) ;
    • I czy to rozśpiewanie... ;
    • Pejzaż w walcu ;
    • Chciałaś bym ci śpiewała Ave i Maryja... ;
    • Piosenka żydowska ;
    • Romans ;
    • Piosenka indiańska ;
    • Piosenka I cygańska - Kurzawy ptaków ;
    • Piosenka pamiątkowa ;
    • Piosenka II cygańska ;
    • Taniec lalki ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Mury miast;
    • Plusk, plusk... ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Piosenka góralska ;
    • Deszcz ;
    • Fanatyzm ;
    • Piosenka angielska ;
    • Taniec clochardów I-sza w. tekstowa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Taniec clochardów II-ga w. tekstowa ;
    • Walc gwiazdy ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Katolicy i mistycy - koniec wieku, początek wieku ;
    • Tu człowiek wilkiem ;
    • Czarny balet I-sza w.tekstowa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Czarny balet II-ga w. tekstowa ;
    • Marche funebre - Requiem dla Marka ;
    • Piosenka francuska "Que je t'aime..." ;
    • Prostytutki ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Piosenka fotografa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Śmierć satyra ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
    • Erotyk dialogowy ;
    • Kolęda o Bożej Nocy (Kolęda o Świętej Nocy) ;
    • Cienie Warszawy ;
    • Rap o Warszawie ;
    • Korale.

  • Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Byłeś jak wielkie, stare drzewo... ;
    • Warszawa. Jesienny spacer poetów ;
    • Kobieta którą kochałeś ;
    • W górach ;
    • Dwie miłości ;
    • Kołysanka ;
    • Ballada o wisielcach ;
    • Wspomnienie ;
    • Piosenka (o Annie) ;
    • Nokturn ;
    • Piosenka ;
    • Biała magia ;
    • Pamiąteczki.

  • Utwory Adama Mickiewicza do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Reduta Ordona ;
    • Trzech budrysów.

  • Utwory Józefa Bohdana Zaleskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Niewyśpiewana ;
    • Do gitary.

  • Utwory Stanisława Wyspiańskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Akropolis.

  • Utwory Jana Kochanowskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Pieśń VIII. Fraszki.

  • Utwory Wojciecha Kornelego Stattlera do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Malarstwo.

  • Utwory Fryderyka Chopina do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • List Chopina.

  • Utwory Leonardo da Vinci do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
    • Myśli Leonardo da Vinci (i przepowiednie).

  • Muzyka Bogny Lewtak-Baczyńskiej do innych tekstów:
    • Snów mary - Henryk Oblicki ;
    • O nich - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
    • Tetraptyk - Psalm - Cztery poematy - Do Leszka, Maciejce, Do Tereski, Do Mireczki - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
    • Warszawo ! - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
    • Wiersz o śmierci 19-letniego partyzanta BCH Józefa Lewtaka - Władysław Mizak "Skała" ;
    • Wyznanie wiary - Ks.Prałat Roman Indrzejczyk.

  • Własne teksty do czyjejś muzyki:
    • Smutku myśli - muz.A.Chaczaturian ;
    • Pożegnanie Ojczyzny - muz. K.Ogiński ;
    • U susida - Wołyniu, Wołyniu... - muz.ukr.lud. ;
    • Własny tekst do "Siedmiostrunnej gitary" - Porozmawiaj ty ze mną, ty moja gitaro... ;
    • Własny tekst do melodii z filmu "Kabaret" - Gdy ciemność opada... ;
    • Własny tekst do "Nie słyszna szumu gorodskowo" z rep. Ż.Biczewskiej ;
    • Własny tekst do melodii "Liberte" z "Nabucco" G.Verdiego.

  • Własne tłumaczenia:
    • La foule - Tłum - z rep. E.Piaf ;
    • Ja suis malade - Jestem chora - rep. Dalidy i Serge'a Lamy ;
    • Chanter - Śpiewać - z rep. Mireille Mathieu ;
    • Ca ira, ca ira - z rep. E.Piaf, piosenka z filmu;
    • Que je t'aime;
    • Au revoir - z rep. E.Piaf;
    • Les amants - z rep. E.Piaf;
    • Je sais comment - z rep. E.Piaf;
    • La vie en rose - z rep. E.Piaf;
    • Sous le ciel de Paris - z rep. E.Piaf;
    • A quoi ca sert l'amour - z rep. E.Piaf;
    • Padam - z rep. E.Piaf;
    • Hymn a l'amour - z rep. E.Piaf;
    • Mon Dieu - z rep. E.Piaf;
    • Je ne regrette rien - z rep. E.Piaf;
    • La goulante du pauvre Jean - z rep. E.Piaf;
    • Les trois cloches - z rep. E.Piaf;
    • Je chante avec toi Liberte - z rep. N.Mouscouri;
    • Milord - z rep. E.Piaf;
    • La belle histoire d' amour - z rep. E.Piaf;
    • De l' autre cote de la rue - z rep. E.Piaf;
    • Cri du coeur - z rep. E.Piaf;
    • Mon manege a moi - z rep. E.Piaf;
    • Les blouses blanches - z rep. E.Piaf.

  • Utwory z repertuaru Edith Piaf, Dalidy, Serga Lamy, Mireille Mathieu, Nany Mouscouri:
    • La vie en rose - sł. E.Piaf, muz. Louigouy;
    • Sous le ciel de Paris - sł. J.Drejac, muz. H.Giraud;
    • A quoi ca sert l'amour - sł. i muz. M.Emer;
    • Padam - sł. H.Contet, muz. N.Glanzberg;
    • Hymn a l'amour - sł. Mistinguet, muz. M.Yvain;
    • Tłum - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. A.Cabral;
    • La foule - sł. M.Rivgauche, muz. A.Cabral;
    • Les amants d'un jour - sł. C.Delecluse, M.Senils, muz. M.Monnot;
    • Mon Dieu - sł. M.Vaucaire, muz. Ch.Dumont;
    • Je suis malade - sł. S.Lama, muz. A.Dona (z rep. Dalidy i S.Lamy);
    • Jestem chora - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. A.Dona;
    • Je ne regrette rien - sł. M.Vaucair, muz. Ch.Dumont;
    • Que je t'aime - sł. i muz. B.Lewtak-Baczyńska;
    • L'accordeoniste - sł. i muz. M.Emer;
    • Bolero - sł. H.Contet, muz. P.Dirand;
    • La goulante du pauvre Jean - sł. i muz. M.Monnot i R.Rouzaud;
    • Ca ira - folklor z Rewolucji Francuskiej, aranż. J.Francois;
    • Les trois cloches - sł. i muz. J.Villard;
    • Je chante avec toi Liberte - sł. fr. P.Delanoe, C.Lemesle, muz. G.Verdi (z rep.Nany Mouskouri);
    • Milord - sł. G.Moustaki, muz. M.Monnot;
    • Śpiewać - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. J.Revaux (z rep. Mireille Mathieu);
    • Chanter - sł. fr. Cl.Lemesle, J-P.Bourtayre (z rep. Mireille Mathieu).
    • Mon manege a moi - sł. J.Constantin, muz. N. Glanzberg;
    • Au revoir - sł. L.Poterat, muz. D.Olivieri;
    • Les amants - sł. E.Piaf, muz. Ch. Dumont;
    • Je sais comment - sł. R.Chauvigny, muz. J.Bouquet;
    • La belle histoire d' amour - sł. E.Piaf, muz. Ch.Dumont;
    • De l' autre cote de la rue - sł. i muz. M.Emer;
    • Cri du coeur - sł. J.Prevert, muz. H.Croila;
    • Les blouses blanches - sł. M.Rivgauche, muz. M.Monnot;
    • Les prisons du roy - sł. M.Rivgauche, muz. I.Gordon;
    • Au bal de la chance - sł. J.Larue, muz. N.Glanzberg;
    • Le flonflons du bal - sł. M.Vaucaire, muz. Ch.Dumont.

  • Utwory z repertuaru Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej, oraz z Kresów Polskich:
    • Nie słychać szumu miejskiego - sł. i muz. F.Glinka, sł. pol.;
    • Woźnico nie goń koni - stary romans rosyjski;
    • Majster Grisza - sł. i muz. B.Okudżawa;
    • Nadziei amatorski zespół - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. Z.Fedecki;
    • O czym zadumał się żołnierz - ros. pieśń ludowa;
    • Piszę powieść historyczną - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski, W.Woroszylski;
    • Piosenka o moskiewskim metrze - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Młynarski;
    • Najłaskawsza pani Rozłąko, Rozłąko - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
    • Piosenka o piechocie - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
    • Pożegnanie Polski - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
    • Wokół drogi Smoleńskiej - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
    • Trzy miłości - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Młynarski;
    • Zabarwił się księżyc purpurą - ros. ballada miejska;
    • Skrzypek - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. N.Woroszylska;
    • Piosenka o papierowym żołnierzyku - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
    • Wróżba - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
    • Kruk - ros. pieśń ludowa;
    • Francois Villon (Modlitwa) - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. A.Mandalian;
    • Stara pieśń studencka - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. N.Woroszylska;
    • Piosenka o żołnierskich butach - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski, A.Mandalian;
    • Na rożnie - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
    • Balonik - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
    • Ballada o królu - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. Z.Fedecki;
    • Ostatni trolejbus - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. A.Mandalian;
    • Aleksander Siergiejewicz Puszkin - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
    • Stoi jawor - sł. ukr. J.B.Zaleski, muz.ludowa;
    • U sąsiada - sł. i mel. ukr. ludowe, sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska;
    • Dońska ballada - pieśń kozacka;
    • Czastuszki - ros. pieśń ludowa;
    • Oj zaguliał - ros. pieśń ludowa;
    • Tam u łuzi - ukr. pieśń ludowa;
    • Kozacka przypowieść - pieśń kozacka;
    • Gitara siedmiostrunna - pieśń ros. cygańska;
    • Uralska jarzębina - sł. pol. Z.Kaczorowski, muz. E.Rdygin;
    • Kołysanka wołyńska - sł. i muz. nn;
    • Zabarwił się księżyc purpurą - ros. ballada miejska.

  • Utwory z repertuaru Anny German:
    • Tańczące Eurydyki - sł. A.Wojciechowski, muz. E.Krzemieniecka ;
    • Tango d' amore - sł. J.Ficowski, muz. M.Sart, wyk. A.Sztabnik ;
    • Być może gdzie indziej - sł. St.R.Dobrowolski, muz. A.German ;
    • Warszawa w różach - sł. Z.Stawecki, muz. R.Sielicki ;
    • Chcę być kochaną - sł. K.Dzikowski, muz. K.Gartner ;
    • Stienka Razin (Izza ostrowa) - sł. D.Sadownikow, muz. lud. ;
    • Pomyśl o mnie - sł. P.Janczerski, muz. T.Rostowski ;
    • Cyganeria - sł. A.Nowak, muz. G.Mouzakis ;
    • Szansa - sł. K.Kord, muz. M.Sart ;
    • Cygański wóz - sł. J.Ficowski, muz. K.Gartner ;
    • I znowu płyną statki w nowy rejs - sł. H.Hubert, muz. A.Kolkier ;
    • Skrzydlaty koń - sł. A.Nowak, muz. A.Skorupka ;
    • W dol' po ulice - ros. lud.

  • Piosenki góralskie:
    • Tatry, nasze Tatry - sł. i muz. lud. ;
    • Ej, górol jo se górol - sł. i muz. lud. ;
    • A minyły, minyły - sł. i muz. lud. ;
    • Górole, górole - sł. i muz. lud. ;
    • Hej, Janicku siwy włos - sł. i muz. lud. ;
    • Kiej Janicka - sł. gen. A.Galica, muz. lud. ;
    • Hej, Krywaniu, Krywaniu - sł. K.Przerwa-Tetmajer, muz. lud. ;
    • Ej, z bukowiańskich wiyrchów - sł. i muz. lud. ;
    • Janicku gibki - sł. i muz. lud. ;
    • Tońcyli zbójnicy - sł. i muz. lud. ;
    • Zbójnicki - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Pobili się - sł. i muz.lud., śpiew. w Legionach ;
    • Idzie - idzie - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Hej ! Idem w las - sł. K.Przerwa-Tetmajer i lud., muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Hej, bystro woda - sł. i muz. lud. ;
    • Hej Madyar pije - sł. lud. i z Legionów i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Idzie dysc - sł. i muz. lud. ;
    • Góralu, czy ci nie żal - sł. M.Bałucki, muz. M.Świerzyński ;
    • Zasiali górale - sł. i muz.lud. ;
    • Czerwony pas - sł. J.Korzeniowski, muz. lud. ;
    • Syćka se Wom zycom - sł. H.Bachleda-Księdzularz, muz. lud. ;
    • Hej, jak tam piyknie tańcujom - sł. i muz. lud. ;
    • Pod jaworem - sł. i muz. lud. ;
    • Hej, grónicki, grónicki - sł. i muz. lud. ;
    • Hej, świeciłby miesiącek złoty - sł. i muz. lud. ;
    • Sarna - sł. i muz. lud. ;
    • Choć na Jurgowie - sł. i muz. lud. ;
    • Mamuniu, tatuniu - sł. i muz. lud. ;
    • Orawa, Orawa - sł. i muz. lud. ;
    • Janosik cz.1 - co sie stało Boże - sł. i muz. A.Knapczyk-Duch ;
    • Idom casy - sł. St.Nędza Kubiniec ;
    • Hej, za nasom ślebode - sł. J.Reimschussel, muz. lud. ;
    • Pobłogosław Boże - sł.i muz. lud. ;
    • Marś podhalański - Hej, tam od Tater - sł. i muz. A.Knapczyk-Duch ;
    • Malorz - sł. i muz. lud. ;
    • Turnie, nasze turnie - sł. i muz. nn ;
    • Ej salała, salała - sł. i muz. nn ;
    • O Jędrusiu z Podhala - sł. Pułk Piechoty Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Sabałowa nuta - sł. lud. i z Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Krzesany - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Chochołowska - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Podhalanie - sł. 4 Pułk Piechoty Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Strzelcy z Żywca - sł. 1-sza Brygada Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
    • Helo, Helo Helenko - sł. i muz. lud. ;
    • Hej tam pod lasem coś błyska z dala - sł. lud. i z Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;

  • Inne związane z górami, z wędrowaniem, z harcerstwem:
    • Choć biedy dwie - sł. i muz. nn ;
    • Jak dobrze nam zdobywać góry - sł. i muz. nn ;
    • Sokoły - sł. W.Bogusławski, U.Niemcewicz, H.Kołłątaj, muz. M.Kamieński ;

  • Utwory K.K.Baczyńskiego z muz. Koniecznego:
    • Wiersze wojenne (Nie pozwolę ci otworze...)

  • Utwór Andrzeja Bursy do muzyki Leszka Długosza:
    • Jak dobrze być poetąZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ REPERTUAR PIEŚNI LEGIONOWYCH, POWSTAŃCZYCH, PARTYZANCKICH BĘDZIE SUKCESYWNIE UZUPEŁNIANY O PEŁNY ZESTAW PIEŚNI I UTWORÓW WYKONYWANYCH PRZEZ BOGNĘ LEWTAK-BACZYŃSKĄ:  • Kilkadziesiąt pieśni patriotycznych, w tym wszystkie pieśni Powstania Warszawskiego 1944, pieśni partyzanckie (większość znajduje się w dziale MP3), w tym między innymi:
    • Duma o drugiej Brygadzie (Englicht 3 p.p.) ;
    • Pierwsza Brygada - sł. T. Biernacki ;
    • Armata ;
    • Bośmy żołnierze jako psy ;
    • Walc o Warszawie ;
    • Peowiacy ;
    • O A.Szuchu ;
    • O Baczyńskim ;
    • Dwa już lata.


W REPERTUARZE B.LEWTAK-BACZYŃSKIEJ ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE:


  • Pieśni religijne:
    • Boże, coś Polskę ;
    • Z dawna Polski Tyś Królową ;
    • Barka ;
    • Czarna Madonna.

  • Utwory Mai Baczyńskiej:
    • Modlitwa - sł. i muz. Maja Baczyńska;
    • Wirujemy wśród gwiazd - Piosenka VI - sł. i muz. Maja Baczyńska.

  • Kolędy;
  • Kolędy wojenne;
  • Ballady okupacyjne;
  • I inne.


Dział w budowie - spis utworów będzie uzupełniany.góra ↑↑Copyright © 2008 Well Art       All rights reserved ! ®