Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Józef
Bohdan
Zaleski
Adam
Mickiewicz"Reduta Ordona"
Adama Mickiewicza i Józef Bohdan Zaleski.Ułani Szwadronu Kawalerii Aleksandra Szucha.

Ok.1999 r. Bogna Lewtak-Baczyńska skomponowała muzykę to wyjątkowego - rzec by można,batalistycznego utworu - Adama Mickiewicza p.t."Reduta Ordona". Utwór został nagrany w 2000 r. w Studio Akademii Muzycznej w Warszawie i był prapremierą polską muzyczną tego arcydzieła wybitnego poety. Znajduje się on w albumie CD wydanym w 2001r. p.t. "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewyśpiewana". Wykonuje go Bogna Lewtak-Baczyńska przy akompaniamencie Beaty Górskiej-Słociak, która utwór aranżowała na fortepian. Reżyserię dźwiękowych efektów specjalnych wykonała Bogna Lewtak-Baczyńska, a ich wgranie specjalistyczne wykonało studio Sonorama. "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza wiąże się z historią rodziny i rodzin spowinowaconych z Bogną Lewtak-Baczyńską. Dziadek Bogny Lewtak-Baczyńskiej Aleksander Szuch kawaler Virtuti Militari za rok 1920, ułan - w okopach i w teatrze legionowym recytował w najcięższych dla siebie chwilach dla kolegów ułanów tę wspaniałą "Redutę Ordona" dodając kolegom (na ogół studentom) - ducha. Utwór ten przypomina też bohaterski akces Aleksandra Szucha na tyły wroga, kiedy to wyznaczony do bardzo trudnego przedsięwzięcia zwiadowczego kolega ułan Frankowski rozchorował się z przejęcia z powodu powierzonego mu zadania. Aleksander Szuch zgłosił się wtedy do dowódcy do wykonania tej trudnej wyprawy zwiadowczej na miejsce kolegi. Aleksander Szuch dostał za wypełnienie tej akcji w sposób brawurowy - w walkach o Wilno, co przechyliło szalę zwycięstwa na polską stronę - Srebrny Krzyż Virtuti Militari V klasy z rąk J.Piłsudskiego.


Legitymacja Virtuti Militari Aleksandra Szucha.

Adiutantami i współpracownikami J.Piłsudskiego byli członkowie rodzin Szuchów o nazwisku Koc jak i członkowie rodziny Janusza Baczyńskiego - jego dziadek Wiesław Żarski i brat dziadka Mieczysław Żarski (Mieczysław był szefem ochrony J.Piłsudskiego). W zbiorach rodziny pozostają nieznane dotychczas zdjęcia Józefa Piłsudskiego z jego współpracownikami i legionistami.


Eugenia i Wiesław Żarscy.

Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego (fot. W. Żarski).


Podróż Józefa Piłsudskiego do Turcji.

Józef Piłsudski
z nieznanym nam dostojnikiem
(fot. W. Żarski).


Zamach majowy - według rodziny po prawej J. Piłsudskiego jeden z jego adiutantów Wiesław Żarski.

Na pogrzeb Józefa Piłsudskiego dziadek Bogny Lewtak-Baczyńskiej - ułan mjr Aleksander Szuch jechał kilka dni z Kresów nadając ukochanego konia ułańskiego na pociąg aby godnie ze swoim rumakiem uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych wielkiego wyzwoliciela Polski - marszałka i naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Koledzy ułani o Aleksandrze Szuchu - bohaterze Pułku ułożyli legionową piosenkę, która nagrana jest przez Bognę Lewtak-Baczyńską w albumach zawierających 113 (sto trzynaście) utworów w tym głównie "białych kruków" zarejestrowanych i wydanych przez nią z okazji 60-lecia Powstania Warszawskiego. Utwór ten należy do cyklu "Pieśni Legionów". Albumy te są m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego i Watykanu. "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza łączy losy Aleksandra Szucha z braćmi babci Bogny Lewtak-Baczyńskiej - Ireny Szuch z domu Tkaczyńskiej późniejszej żony Aleksandra Szucha. Bracia jej babci - Edward Tkaczyński i Edmund Korczak w I-szej wojnie światowej byli w legionach i byli przyjaciólmi Aleksandra Szucha. Mieli pochodzenie szlacheckie i majątki na Kresach. W II wojnie światowej pierwszy z braci został przez NKWD osadzony w więzieniu na Łubiance, a potem wywieziony na Kołymę, potem walczył o Polskę jako ppor II Korpusu Armii Andersa. Po II wojnie światowej Edward więziony był w stalinowskim więzieniu.


Irena Szuch (OW "Wilki", uczestniczka Powstania Warszawskiego) z synem
Januszem z bat. "Parasol" na balkonie przy
Noakowskiego 12.

Edward Tkaczyński,
legionista, więzień
Łubianki i Kołymy,
ppor. w II Korpusie Armii Andersa.

Edmund Korczak,
żołnierz Lwowskiego AK.

Maryla Szmidt z d. Tkaczyńska, samoobrona Bielin, sanitariuszka 27 Dyw. Wołyńskiej AK.

W kilka lat po wyjściu z więzienia w dniu 23.12.1958 r. w dniu urodzin swojej matki ginie w nietypowych okolicznościach w trakcie pełnienia służby leśnika koło Bolesławca. Drugi z braci, dziedzic, żołnierz lwowskiego AK, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej (ponoć pierwszy sprowadził do Polski rasę brązowych krów) po wojnie został rozpoznany jako dziedzic na ulicach Katowic i osadzony w stalinowskim więzieniu, po wyjściu z niego umiera na atak serca w dniu 05.09.1955 r. w dniu urodzin swojej siostry Maryli Szmidt z domu Tkaczyńskiej sanitariuszki 27 Dywizji Wołyńskiej AK i Samoobrony Bielin. Losy Aleksandra Szucha i jego żony w II wojnie światowej są również godne uwagi. Obydwoje działają w organizacji O.W. "Wilki" razem ze słynnym olimpijczykiem Januszem Kusocińskim. Ratują Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia tak jak i córka siostry stryjecznej Aleksandra - Irena Gumińska-Krzyczkowska-Szostek


Aleksander Szuch z kolegą Bolkiem jeszcze w mundurach rosyjskich.

Dziedziczka Joanna, Florentyna, Maria, Kazimiera, Klementyna, Felicja Popowska.

Irena Gumińska-Krzyczkowska Szostek czł. Delegatury Rządu na Kraj, udz. w akcji "Żegota" w ratowaniu palestry z getta, przechowywała "Cichociemnych", ucz. Powstania Warszawskiego.
(jej matka z domu Sough-Szuch) ps."Dźwignia", która działała w Delegaturze Rządu na Kraj i w ramach akcji "Żegota" ratowała palestrę z warszawskiego getta (materiały dotyczące działań całej rodziny zostały złożone w Komitecie na Rzecz Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów). Irena Gumińska została pozbawiona stanowiska sędziowskiego po wojnie za odmowę podpisania wyroku na AK-owca i z powodu swojego burżuazyjnego pochodzenia. Jej babcia Joanna, Florentyna, Maria, Kazimiera, Klementyna, Felicja Popowska była dziedziczką i właścicielką wielu włości. W jej majątku w Popowie ponoć pracowali rodzice prezydenta Lecha Wałęsy. Do rodziny babci Popowskiej i spokrewnionych z nią Koców należały kiedyś słynne sienkiewiczowskie Rozłogi (patrz "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza) tzw. Koce-Rozłogi, a także majątki Koce-Basie i Koce-Schaby. Marian Koc z tej rodziny był senatorem II RP, Adam Koc był członkiem Rządu na Uchodźctwie, Ignaś Koc był przybocznym Józefa Piłsudskiego, stąd siostrzenica Aleksandra Szucha - Irena Petasz, działaczka harcerska - bawiła się jako dziecko w Belwederze tak jak i Wiesia Żarska mama Janusza Baczyńskiego, która bawiła się w Belwederze "u stóp" polskich dostojników. Do krewnych rodziny Szuchów, Popowskich i Koców należy ponoć błogosławiony Bojanowski jak i podobno sama słynna Helena Modrzejewska. Aleksander Szuch aby zaciągnąć się do legionów uciekł z domu i za zabrane swej siostrze pieniądze kupił konia aby wypełnić swoje obowiązki wobec Ojczyzny.


Fragment "Programu zajęć (musztry) ochotników Legionów" napisanego przez Karola Baczyńskiego.

Z kolei w II wojnie światowej Aleksander Szuch jako żołnierz O.W. "Wilki" został ujęty przez gestapo, osadzony w złej sławy "tramwaju" w Alei Szucha i na Pawiaku, był katowany (chciano go przerobić na Niemca), a potem wywieziony do Oświęcimia gdzie został razem z wytypowaną grupą stu osób z całej Europy poddany specjalnym eksperymentom. Ze stu osób przeżyły je tylko trzy, w tym Aleksander Szuch z długowiecznej rodziny. Dzieci Aleksandra Szucha i Ireny z domu Tkaczyńskiej - Janusz Szuch i Teresa Lubomira Szuch (I voto - Lewtak, II voto - Stattler - ur. w 1929 r., matka Bogny Lewtak-Baczyńskiej) w czasie wojny byli w "Agat", "Parasol", a Teresa w czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką w "Żubrach". W konspiracji Teresa ps. "Mirka", "Znicz" brała udział jako 14-latka w zamachu na Brauna. W Powstaniu Warszawskim miała pseudonim "Miła".

Teresa Lubomira Szuch
Lewtak-Stattler
ps."Mirka","Znicz","Miła"
bat."Parasol" i "Żubry". 14-letnia uczestniczka zamachu na Brauna w 1943 r.

Janusz Szuch
ps."Janusz"
bat. "Parasol"
żołnierz ochrony
gen. Niedźwiadka-Okulickiego.
Jest autorką książki o Powstaniu Warszawskim p.t. "Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Od "Parasola" do "Żubra" (Wydawnictwo Antyk 2004). Okładkę do tej książki projektowała Bogna Lewtak-Baczyńska. Janusz Szuch ps. "Janusz" walczył na Starówce, koledzy z "Zośki" wynieśli go z 16-toma ranami ostatnim przejściem z kanału ze Starego Miasta. Kiedy Niemcy dobijali rannych, jeden z nich w towarzystwie syna w wieku Janusza nie był w stanie wykonać swego zadania wobec ciężko rannego powstańca podobnego do jego syna. Przebiegająca kobieta położyła na noszach ciężko rannego młodziutkiego Janusza figurkę Matki Boskiej. Janusz Szuch został wrzucony razem z zabitymi na ciężarówkę i przeżył. 12 sierpnia 1944 r. zginęła na Starówce przy nim jego 16-letnia sympatia Aldonka Reszel. Janusz zabrał Aldonkę rano jak jej obiecał z ulicy Freta. Był to straszny dzień walk na Starówce. Uciekali przez Bibliotekę Krasińskich i Ogród Saski. Między 10-11 rano koło ulicy Nalewki ok. 10m od nie istniejącego już białego domku kule dosięgły Aldonę i raniły Janusza. Aldonka zgasła zaciskając kurczowo jego panterkę w swojej ręce i z nią została pochowana. Janusz Szuch był żołnierzem ochrony gen. Niedźwiadka Okulickiego, stąd po aresztowaniu polskich przywódców Państwa Podziemnego musiał opuścić kraj na zawsze w sierpniu 1945 r. przez "zieloną granicę". W domu jego rodziców przy ul. Noakowskiego 12 - UB urządziło dwutygodniowy "kocioł" - zasadzkę w oczekiwaniu na Janusza Szucha. Jego matka Irena Szuch domyśliła się, że chyba już długo nie zobaczy syna - bo dla kotka w domu zostawił on długi, długi ciąg miseczek z jedzeniem i piciem. Miał 17 lat. Aleksander Szuch po powrocie z Oświęcimia organizował z ramienia WiN przerzuty ludzi przez granicę. Kilka razy był więziony m.in. za odmowę głosowania trzy razy "tak" jak i po nieudanej prowokacji przez znajomego malarza w końcu lat 40-tych. Nazwisko "malarza" - prowokatora S. jest na listach Wildsteina, rodzina występowała do IPN o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. Do anegdot rodzinnych należy ta opowieść, którą tu przytoczymy. Ów nieciekawy osobnik podający się za malarza S. poprosił w końcu lat 40-tych Aleksandra Szucha o zorganizowanie mu broni, domyślając się, że ten ostatni działa we wtórnej konspiracji. Aleksander Szuch przyjął to "zamówienie", ale po dłuższym zastanowieniu postanowił malarza sprawdzić i na umówione spotkanie przyszedł bez broni. Jak to się mówi - miał szczęście, gdyż na miejsce umówionego spotkania z malarzem S. natychmiast podjechała "suka" UB i dziadka Bogny -Baczyńskiej - kawalera Virtuti Militari wepchano do jej wnętrza. Podczas przesłuchania UB-ecy nie mogli pohamować wściekłości, że Aleksander Szuch nie ma broni przy sobie. Wysypali przed nim dokumentację wielu rodzajów pistoletów, rewolwerów i in. krzycząc: - "To znasz ?!" - Aleksander Szuch odpowiadał : "Znam"-", A to znasz?! A.S.: "Znam", A to?! "Znam", A to?! itd., itp. Wreszcie pytają: "A to kiedy widziałeś ostatnio, sku...?!" (był to ten oczekiwany przez prowokatora rodzaj broni) - na to Aleksander Szuch mówi z pewną dozą bezczelności: "Wczoraj". Ubecy rzucają się do niego rozgorączkowani "Gdzie ?!!!". Na to Aleksander Szuch spokojnie odpowiada: "W Muzeum Wojska Polskiego !". Lepiej nie mówić co się potem działo.


Zjazd Kawalerii Aleksandra Szucha.

"Reduta Ordona" Adama Mickiewicza była bitewnym arcydziełem recytowanym przez rodzinę Bogny Lewtak-Baczyńskiej w czasie zaborów, I wojny i II wojny światowej. Powstańcom Warszawskim kojarzy się ona z Powstaniem Warszawskim, bohaterom Legionów - z walką o niepodległość Polski, tak się też kojarzyła jej przodkom w walkach powstańczych XIX wieku. No i ostatnie ogniwo nagrania "Reduty Ordona " Adama Mickiewicza w 2000 r. wykonanego przez Bognę Lewtak-Baczyńską. Pierwszym mężem jej prababki z domu Rygiel był najmłodszy brat (z 13-ciorga rodzeństwa) znakomitego polskiego poety piewcy m.in. piękna Ukrainy - Józefa Bohdana Zaleskiego. Józef Bohdan Zaleski był nie tylko emigrantem we Francji jak Adam Mickiewicz ale i jego przyjacielem. Józef Bohdan Zaleski nie tylko przyjaźnił się z Mickiewiczem, ale znał się dobrze z Fryderykiem Chopinem (żoną Zaleskiego była uczennica Chopina), a także z Wojciechem Kornelim Stattlerem z hrabiowskiego rodu szwajcarskiego z kantonu Uri - wybitnym malarzem i profesorem Jana Matejki. W kolejnych pokoleniach Stattlerowie stają się powinowatymi Bogny Lewtak-Baczyńskiej poprzez małżeństwo Teresy z domu Szuch z ich potomkiem. Józef Bohdan Zaleski nie rozstaje się z reprodukcją słynnego dzieła Wojciecha Kornelego Stattlera "Machabeusze". Ten ostatni również przebywa czasowo za granicą we Francji i Włoszech. Żeni się zresztą z Włoszką imć panną Zerboni. Następną ciekawostką świadczącą o tym, że ludzie i pewne rodziny się przyciągają na przestrzeni dziejów jest fakt, że Wojciech Korneli Stattler jako wybitny malarz był sponsorowany przez rodzinę Czartoryskich, a przodek Lewtaków był w XIX w. współpracownikiem rodziny Czartoryskich, podobnie jak skuzynowana z rodziną dziadków Bogny Lewtak-Baczyńskiej rodzina Medygramów była wspópracownikami Radziwiłłów w Nieborowie. Matka Wojciecha Stattlera (żyjącego 1935-1973) potomka w prostej linii malarza Wojciecha Kornelego Stattlera była z domu z hrabiów Stadnickich co też niejako wiąże się z historią rodu Czartoryskich. Ponadto w historii rodziny dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego pojawia się zbieżny wątek rodzinny skąd można by podejrzewać o powinowactwie wyżej wymienionych rodzin z okresu XIX w. W rodzinie Bogny Lewtak-Baczyńskiej bracia jej praprababki z domu Rygiel (I voto-Zaleska, II voto-Dudzińska) za udział w Powstaniu Listopadowym mają przez carat skonfiskowane, razem z rodziną poety Józefa Bohdana Zaleskiego, majątki na Wołyniu i Podolu. Ryglowie razem z braćmi Zaleskimi emigrują na tułaczkę do Francji, mają w rodzinie zesłańców syberyjskich (tak jak i Szuchowie). Otóż podobną wiadomość podaje życiorys gen. Bora-Komorowskiego. Matką jego była Wanda z domu Zaleska. Jej rodzina Zaleskich straciła majątek na Wołyniu po Powstaniu Listopadowym i podobno podobnie emigrowała do Francji.


Virtuti Militari stryja Bogny Lewtak-Baczyńskiej Józefa Lewtaka.Poniżej kilka odznaczeń Teresy Lubomiry Szuch Lewtak-Stattler
ps."Mirka","Znicz","Miła" bat."Parasol" i "Żubry"
14-letniej uczestniczki zamachu na Brauna w 1943 r.

Te ciekawe wątki losowe rodzin polskich spowodowały, że Bogna Lewtak-Baczyńska skomponowała muzykę do "Reduty Ordona" Adama Mickiewicza, a także do dwóch pięknych utworów Józefa Bohdana Zaleskiego - jednego dramatycznego pisanego przez poetę pod koniec jego trudnego życia, po śmierci żony (i ich wychowanicy i jej męża) p.t. "Niewyśpiewana", oraz z wcześniejszego okresu poety p.t. "Do gitary". "Niewyśpiewana" jest powtórzona na dwóch płytach Bogny Lewtak-Baczyńskiej - "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewyśpiewana" i "Reduta Ordona.Ogród Polski 2.Warszawa.Jesienny spacer poetów" za każdym razem z wgranymi innymi efektami akustycznymi (akompaniuje Beata Górska-Słociak, chór to Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński). "Do gitary" Bogna Lewtak-Baczyńska wykonuje przy akompaniamencie młodziutkiej chopinistki Dagny Baczyńskiej - uczestniczki w 2005r. XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (eliminacje).

A oto wyżej opisane utwory gotowe do słuchania :

 • "Reduta Ordona" - sł. Adam Mickiewicz, muz. i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, chór - Dagny , Maja, Janusz Baczyńscy, fortepian - Beata Górska-Słociak, reżyseria efektów Bogna Lewtak-Baczyńska, a ich wgranie Studio Sonorama, album "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewyśpiewana" CD 2001;
 • "Niewyśpiewana" - sł. Józef Bohdan Zaleski, muz. i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, chór - Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy, fortepian - Beata Górska-Słociak, reżyseria efektów Bogna Lewtak-Baczyńska, a ich wgranie Studio Sonorama, album "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewyśpiewana" CD 2001;
 • "Do gitary" - sł. Józef Bohdan Zaleski, muz. i śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian - Dagny Baczyńska, reżyseria efektów Bogna Lewtak-Baczyńska, a ich wgranie Studio Sonorama, album "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewyśpiewana" CD 2001


Polecamy również utwory Legionów Polskich w tym piosenkę legionową o ułanie Aleksandrze Szuchu - dziadku Bogny Lewtak-Baczyńskiej, kawalerze Srebrnego Krzyża Virtuti Militari V klasy za rok 1920, oraz o dziadku Janusza Baczyńskiego - jednym z twórców oddziałów legionowych w pierwszej wojnie światowej, a także inne utwory z tego okresu (niektóre nagrania są w wersji roboczej):

 • "Piosenka legionowa o ułanie Aleksandrze Szuchu" - Słowa i muzyka 2 Pułk Ułanów pod gen. Żeligowskim, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Piosenka o kawalerze Orderu Bojowego Virtuti Militari V kl. za rok 1920 - dziadku Bogny Lewtak-Baczyńskiej);
 • "Pieśń legionowa o Baczyńskim" - Słowa i muzyka nn, 1914 r., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Pieśń o legioniście od gen. J.Hallera - dziadku Janusza Baczyńskiego);
 • "Pieśń Konfederatów Barskich" - Słowa Juliusz Słowacki, muz...., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Bojowa pieśń Kawlerii Polskiej);
 • "Pierwsza Brygada" - Słowa T. Biernacki, A. T. Chałaciński, melodia "Przejście przez morze czerwone", śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Rota" - Słowa 1 cz. M.Konopnicka, 2 cz. ppor. Relidzyński LP 1915 r. (zapomniane zwrotki), muzyka F. Nowowiejski, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, lbum: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów ";
 • "Dwa już lata" - Słowa 2 Brygada Legionów 1914/1915 r., melodia węgierska, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Hej tam pod lasem" - Słowa nn, melodia ludowa, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Szara piechota" - Słowa B. Lubicz-Zachorski, L. Łuskino, muzyka L. Łuskino, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Czerwony pas" - Słowa J. Korzeniowski, melodia ludowa z Huculszczyzny, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Bośmy żołnierze jako psy" - Słowa i muzyka nn, 1914 r., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Pierwsza kadrowa i piąta kadrowa" - Słowa i muzyka nn, 1914 r., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów ";
 • "Sokoły" - Słowa prawdopodobnie: W.Bogusławski, Niemcewicz, Kołłątaj i inni nn, muzyka M. Kamieński, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "O mój rozmarynie" - Słowa M. Denhoff, ppor. 1 Brygady - obrońca Lwowa i inni nieznani autorzy, muzyka ludowa, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Jeszcze jeden mazur dzisiaj" - Słowa L. Ks. Łubiński, muzyka F. Tymolski, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Walecznych tysiąc Legionów Pułku 4" - Słowa Gwiżdż, maj 1915 r. muzyka J. Denis-Doche, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";


Fortepian, oraz aranżacje fortepianowe - Beata Górska-Słociak.Więcej muzyki do słuchania w dziale: Wybrane utwory w mp3      góra ↑↑


Kilka dokumentów wystawionych przez okupantów:Niemiecko-rosyjski dokument tożsamości obowiązujący Polaków na Kresach i wystawiany im przez okupantów podczas II wojny światowej - musiała się nim legitymować moja prababcia.

Dokument tożsamości niemiecko-rosyjsko-ukraiński wystawiany Polakom na Kresach przez okupantów i obowiązujący ich w czasie II wojny światowej - należał do mojej ciotki Maryli Tkaczyńskiej. Była to wojenna, jak się okupantom wydawało - do nich należąca i dla nich wspólna - okupowana przez nich Europa.

Dokument z okresu II wojny światowej wystawiony dla mojej ciotki przez okupanta.

Dokument wzywający moją ciotkę Marylę Tkaczyńską do stawienia się w szpitalu w Kowlu w związku z wybuchem II wojny światowej.


Copyright © 2006 Well Art       All rights reserved ! ®