Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Tekst Bogny Lewtak-Baczyńskiej do poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" K.Ogińskiego.Słowa do poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" K.Ogińskiego - Bogna Lewtak-Baczyńska ułożyła jako, wydaje się, pierwszy w historii autor w ok. 2002/ 2003 r. i nagrała je na płytę wchodzącą w cykl jej kilkunastu płyt nagranych z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944, przekazanych następnie do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, do Biblioteki Narodowej, do Instytutu Sikorskiego w Londynie, do Watykanu, do parafii na dawnych Kresach Polskich. Nagrania te jak i utwór "Ojczyzno moja " znajdują się w MP3 na nagrodzonej na festiwalach w Niepokalanowie 2007 i w Częstochowie 2008 - stronie internetowej Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Utwór "Ojczyzno moja" - polonez "Pożegnanie Ojczyzny" ze słowami Bogny Lewtak-Baczyńskiej był często słuchany na dawnych Kresach Polskich, w tym na Wileńszczyźnie. W dniu 27.10.2008 r. zespół kresowy "Wilia" z Wileńszczyzny wykonał w Teatrze Polskim w Warszawie w koncercie dobroczynnym polonez Ogińskiego ze słowami własnymi ale, wydaje się powstałymi z sugestii poprzedniej wersji tekstowej Bogny Lewtak-Baczyńskiej.
1.
Ojczyzno moja, Ojczyzno ma....Dziś smutek mój do Ciebie gna
Tyś porzucona, zostawiona nam
Żałobne werble grają u Warszawy bram.....
Żałobne werble grają spod Jeny i Wagram...

2.
Kraju Ty nasz, skąpany we krwi. Nie starczy hołdów dla Twej czci
Dla bohaterskich zrywów niezliczonych męk
Ty, co swych Obrońców cienie niesiesz w każdy życia dźwięk...
Ty, co swych Obrońców cienie niesiesz w każdy życia dźwięk...

3.
Na zgliszczach Twoich osad i miast Twych Ojców cienie, Kresów blask
Twe rojne tłumy Matek, Dzieci Twych
Korowody chłopców i dziewcząt, cienie zabitych (niewinnych, poległych)
Unoszą się z dymami całunów nieśmiertelnych....

4.
Ojczyzno moja, Ojczyzno ma.... Jak wielka jest żałoba (tragedia) Twa.....
Tyś popalona, rozegnana we krwi
Na prochach Twych Obrońców wstają coraz nowe dni.....
Na prochach Twych Obrońców wstają coraz nowe dni.....

5.
Ojczyzno moja, Ojczyzno ma.... Dziś serce moje jest u dna
Cierpienie, zniewolenie, nędza Twa
I pamięć o milionach Twych zabitych niechaj wiecznie trwa....
I pamięć o milionach Twych zabitych niechaj wiecznie trwa...

6.
Ojczyzno moja, Ty(ś) serce me....Dziś larum w Tobie wszędzie wre....
Wrogowie niszczą naród, plemię Twe
Powstań polskie rycerstwo, stawaj na stanice swe.....
Powstań przodkowie nasi, strzeżmy - polskie granice.....

7.
Ojczyzno moja, Ojczyzno ma Dziś larum dla Cię trębacz gra
Wrogowie niszczą plemię, które trwa
Ostatkiem sił rubieże Twoje, plemię polskie ma
Powstań rycerze dla Narodu co kilkaset lat już kona....

(przerywnik muzyczny) ................................................................

8.
Ojczyzno moja, Kraju co wie.... Że larum w Tobie wszędzie wre
Wrogowie niszczą całe plemię Twe...
Powstań polskie rycerstwo, stawaj na stanice swe ...
Powstań polskie rycerstwo, stawaj na stanice swe....

(zmiana muzyki) .......................................................................

....Ból nam dławi piersi.......
Oj,Polsko,Polsko,Polsko,Oj,Polsko,Polsko,Polsko !
Oj,Polsko,Polsko,Polsko.Oj, Polsko,Polsko,Polsko !
....Ból nam dławi serce.............

(zmiana muzyki).......................................................................

9.
Ojczyzno moja, Ty serce me. Dziś larum w Tobie wszędzie wre
Wrogowie niszczą całe plemię Twe...
Powstań polskie rycerstwo, stawaj na stanice swe !....
Powstań przodkowie nasi, strzeżmy polskie granice.......
Zapraszamy do wysłuchania utworu w wykonaniu Bogny Lewtak Baczyńskiej:

Pożegnanie Ojczyzny

(Słowa i śpiew: Bogna Lewtak-Baczyńska, muzyka: K.Ogiński, fortepian: Beata Górska-Słociak, albumy:
"Pieśni Powstania", "Pieśni Partyzantów", "Pieśni Legionów", z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie").Copyright © 2008 Well Art       All rights reserved ! ®