Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Obrona Powietrzna Anglii.   W słynnej obronie powietrznej Anglii przez lotników polskich brały udział osoby z naszej rodziny. Obecnie chcieliśmy tu wspomnieć majora pilota Stanisława Zygmunta Żarskiego wymienianego w albumie wydanym przez Krajową Radę Lotnictwa - Agencję lotniczą ALTAIR w Warszawie w 2006 r. - p.t. "Ku czci poległych lotników 1939-1945".


Pilot ten będący wujem Wisławy Żarskiej łączniczki lubelskiego AK o ps. "Maleńka" (z batalionu "Świt", którego dowódcą był Feliks Sawicki ps. "Świt") - mamy Janusza Baczyńskiego - z racji swojego wieku nie mógł latać bojowo z polskimi lotnikami w obronie Wielkiej Brytanii został więc instruktorem polskich lotników walczących o Anglię i odbywał z nimi loty ćwiczebne nad Wielką Brytanią. Mjr pil. Stanisław Zygmunt Żarski zginął w katastrofie lotniczej 29 marca 1943 r. - w zderzeniu dwóch samolotów, w którym zginęli między innymi szkoleni holenderscy strzelcy i polscy piloci. Jak pamiętamy był to rok zamachów na wybitną polską kadrę wojskową - rok aresztowania gen. Grota-Roweckiego po podstępnej jego denuncjacji przez między innymi Blankę Kaczorowską i Kalksteina, oraz rok zamachu w Gibraltarze na gen. Wł. Sikorskiego. A oto krótki życiorys zasłużonego lotnika majora Stanisława Zygmunta Żarskiego:

Urodził się w miejscowości Gołonóg 25-I-1897 r. W okresie międzywojennym pełnił szereg funkcji dowódczych w lotnictwie. Od marca 1934 r. do listopada 1936 r. był organizatorem i dowódcą 24 Eskadry Liniowej, później 23 Eskadry rozpoznawczej. Następnie w okresie 1937-1938 był dowódcą dywizjonu szkolnego w 4 Pułku Lotniczym. Ukończył WSL (Wyższa Szkoła Lotnicza) w Warszawie w czerwcu 1939 r. i został mianowany szefem sztabu lotnictwa SGO "Narew" (Samodzielna Grupa Operacyjna). W czasie wojny ewakuował się do Francji przez Rumunię. Potem przedostał się do Wielkiej Brytanii. Ze względu na wiek nie zakwalifikowano go do lotów bojowych, został więc przydzielony do 4 AGS (Air Gunners School - 4 Szkoła Strzelców Pokładowych). Dn. 29 marca 1943 r. mjr pil. Stanisław Zygmunt Żarski wykonywał lot treningowy na fotostrzelanie z kursantami. W okolicy lotniska około godziny 11.45 nastąpiło zderzenie z samolotem Botha I nr W5137.

Zginęły obydwie załogi w tym pięciu szkolonych strzelców z holenderskiej marynarki wojennej, pilot P/O George Rowan Jackson nr sł. NZ413076 z RNZAF (Royal New Zealand Air Force - Królewskie Nowozelandzkie Siły Powietrzne), oraz LAC Frank L. Beresford nr sł. 1120955 z RAF (Royal Air Force - Królewskie Siły Powietrzne), oraz dwóch Polaków - mjr Żarski nr sł. P-1181 i ur. 20 XII 1920 r. w Zwięczycy pow. rzeszowski szeregowy uczeń strzelecki Tomasz Rzeźnikiewicz (polskie dokumenty podobno podają, że zginął 29 V 1943 r. i tak jest podane na jego grobie w Morpeth).

Mjr pil. Stanisław Zygmunt Żarski został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.. Pochowany jest na cmentarzu w Morpeth, hrabstwo Northumberland (Anglia) w grobie nr AE 29. Żoną majora Stanisława Zygmunta Żarskiego była pani Ludwika (lub Ludomiła), również pochowana w Anglii. Byli bezdzietni. Mama Janusza Baczyńskiego - Wisława Żarska pamięta jeszcze loty jakie odbywała jako 12-letnia pasażerka ze swoim wujkiem majorem lotnictwa w towarzystwie swojego taty kapitana Wiesława Żarskiego (jednego z adiutantów Józefa Piłsudskiego) ok. 1935 r.


Przy tym temacie polecamy wysłuchanie utworów:

  • "Lotnictwo" - Słowa i muzyka A. Kowalski, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni partyzanckie" (nagr. próbne);
  • "To my, Dywizjon 303" - Słowa Cz. Kałkusiński "Czechura", muzyka A. Fajt "Garda", śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni partyzanckie" (nagr. próbne);
  • "Marsz lotników" - Słowa A. Zasuszanka-Dobrowolska, muzyka opracowana przez St. Latwisa wg. 'Marsza Kosynierów' z 1794r., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni partyzanckie" (nagr. próbne);
  • "Komandosi to my" - Słowa A.Grele, melodia "It is a long way a Tipperary", śpiew i gwizd Janusz Baczyński, chór: Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, fortepian: Beata Górska-Słociak, album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne;
  • "Kolęda żołnierska" - Słowa A. Bogusławski, śpiew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, fortepian: Beata Górska-Słociak, album: "Kolędy wojenne" z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".


Więcej muzyki do słuchania w dziale: Wybrane utwory w mp3      góra ↑↑W miarę naszych możliwości temat polskich lotników będzie poszerzany o nowe wiadomości.
Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®