Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Ksi±żki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
zwi±zane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
czę¶ć 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pie¶ni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku my¶li'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Arty¶ci z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczn±
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratuj±cych Żydów«
 List Ojca ¦w.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pami±tki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
¦więta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Za¶wiadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Ksi±żki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotycz±ce
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotycz±cy
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotycz±cy
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarz±d
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Wybrane utwory z repertuaru
Bogny Lewtak Baczyńskiej
( format plików mp3 )


Wszystkie zamieszczone tu nagrania znajduj± się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Nagrania patriotyczne, nagrania z płyt "Reduta Ordona 1" i "Reduta Ordona 2", oraz nagrania Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajduj± się w zbiorach Watykanu i Muzeum Powstania Warszawskiego.Autorskie:

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muz. Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Katolicy i mistycy
- koniec wieku, pocz±tek wieku
3,40
Słowa i muz. Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Alarmy3,55
Słowa i muz. Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Fanatyzm4,70
Słowa i muz. Bogna lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album "Ogród Zaklęty"
Taniec Clochardów2,30
Dedykowane Markowi Lewtakowi,
a w 2005 r. Ojcu ¦więtemu Janowi Pawłowi II
i Powstańcom Warszawskim,
sł. i muz. Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Dagny Baczyńska
album "Ogród Zaklęty"
Marche funebre-Requiem dla Marka5,25
Słowa i muz. Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
skrzypce: Jan Lewtak,
fortepian: Jan Laska,
album: "Ogród Zaklęty"
Kurzawy ptaków2,85
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny (lat 17)
i Maja (lat 9) Baczyńskie,
album "Ogród Zaklęty"
Piosenka pami±tkowa5,75
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
keyboard: M.Hertel,
album: "Ogród Zaklęty"
Czarny balet2,00
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album "Ogród Zaklęty"
¦mierć Satyra3,99
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian J.Witkowski,
album: "Ogród Zaklęty"
Taniec lalki2,56
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
skrzypce J.Lewtak, fortepian Beata Górska-Słociak,
wiolonczela M.Tondera, flet D.Tondera
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Pejzaż w walcu3,40
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
skrzypce J.Lewtak, fortepian B.Górska-Słociak,
album: "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Romans3,41
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak, flet D.Tondera,
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Piosenka góralska1,98
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian B.Górska-Słociak, flet D.Tondera,
album: "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Piosenka indiańska2,55
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska,
skrzypce Maja Baczyńska (lat 9),
album "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych"
Piosenka żartobliwa domowa - Deszcz1,43Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

(zgin±ł 04.08.1944 r. w Powstaniu Warszawskim)

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
albumy: "Ogród Zaklęty",
"Reduta Ordona. Ogród Polski 2"
Ballada o wisielcach5,30
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
albumy: "Ogród Zaklęty",
"Reduta Ordona. Ogród Polski 2"
Kołysanka3,60
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór: Dagny, Maja i Janusz Baczyńscy
album "Reduta Ordona. Ogród Polski 2
Warszawa.Jesienny spacer poetów"
Byłe¶ jak wielkie...3,80
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
albumy: "Ogród Zaklęty",
"Reduta Ordona. Ogród Polski 2"
Wspomnienie2,80
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
albumy: "Ogród Zaklęty",
"Ogród Odrzuconych",
"Reduta Ordona.Ogród Polski 2"
Biała magia4,80
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór: Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy
album "Reduta Ordona. Ogród Polski 2
Warszawa.Jesienny spacer poetów"
Warszawa. Jesienny spacer poetów3,60
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
albumy: "Ogród Zaklęty",
"Reduta Ordona.Ogród Polski 2"
Dwie miło¶ci4,45
Słowa K.K. Baczyński,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór: Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy
fortepian - Beata Górska-Słociak
skrzypce - Maja Baczyńska
album "Reduta Ordona.Ogród Polski 2.
Warszawa.jesienny spacer poetów"
W górach3,50"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Adam Mickiewicz,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór - Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy,
fortepian - Beata Górska-Słociak,
album "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewy¶piewana"
- w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu
Reduta Ordona11,70Józef Bohdan Zaleski:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Józef Bohdan Zaleski,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór Dagny, Maja i Janusz Baczyńscy,
album: "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewy¶piewana"
Niewy¶piewana4,80
Słowa Józef Bohdan Zaleski,
muz. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian - Dagny Baczyńska,
album: "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Niewy¶piewana"
Do gitary5,20Fryderyk Chopin
i Wojciech Korneli Stattler:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa: Fryderyk Chopin,
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Dagny Baczyńska,
album: "Reduta Ordona.Niewy¶piewana.
Ogród Polski 1" 2001r,
w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu.
Fryderyk Chopin - list3,45
Słowa: Wojciech Korneli Stattler,
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Reduta Ordona.Niewy¶piewana.
Ogród Polski 1" 2001r,
w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu.
Wojciech Korneli Stattler - Malarstwo4,90Jan Kochanowski
i Stanisław Wyspiański:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Jan Kochanowski,
muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński.
Fortepian Beata Górska-Słociak.
album: "Reduta Ordona. Ogród Polski 1. Niewy¶piewana". 2001 r.
W zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu.
Jan Kochanowski - Pie¶ń VII. Fraszki9,85
Słowa Stanisław Wyspiański,
muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Reduta Ordona. Ogród Polski 1. Niewy¶piewana". 2001 r.
W zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu.
Akropolis5,64My¶li Leonardo da Vinci
do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Leonardo da Vinci,
muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak,
album "Reduta Ordona.Niewy¶piewana.Ogród Polski 1"
2000/2001 r.
Leonardo da Vinci - my¶li6,91"Trzech budrysów" Adama Mickiewicza
do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Adam Mickiewicz,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak,
album "Reduta Ordona.Niewy¶piewana.Ogród Polski 1"
2000/2001 r.
Trzech budrysów5,18Utwór ''Fotograf''
z opery "Marilyn Monroe"
Bogny Lewtak-Baczyńskiej


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
Dagny i Maja Baczyńskie,
akompaniament Beata Górska-Słociak,
album "Reduta Ordona.Niewy¶piewana.Ogród Polski 1"
2000/2001 r.
Fotograf5,19Pie¶ni Legionów i Legionów Góralskich:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa 1 cz. M.Konopnicka, 2 cz. ppor. Relidzyński
LP 1915 r. (zapomniane zwrotki),
muzyka F. Nowowiejski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów ".
Rota4,94
Słowa Pochmarski 1915 r,
muzyka F. Nowowiejski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Rota o Warszawie3,00
Słowa Delavigne,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów ".
Warszawianka6,99
Słowa Chmurny (legionista ¦l±zak),
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Warszawianka Legionów ¦l±skich2,70
Słowa i muzyka nn, 1914 r.,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów ".
Pierwsza kadrowa i pi±ta kadrowa2,86
Słowa i muzyka 2 Pułk Ułanów pod gen. Żeligowskim,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
(Piosenka o kawalerze Orderu Bojowego
Virtuti Militari V kl. za rok 1920
- dziadku Bogny Lewtak-Baczyńskiej).
Piosenka legionowa o ułanie Aleksandrze Szuchu1,97
Słowa 2 Brygada Legionów 1914/1915 r.,
melodia węgierska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Dwa już lata1,95
Słowa prawdopodobnie: W.Bogusławski, Niemcewicz,
Kołł±taj i inni nn,
muzyka M. Kamieński,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Sokoły4,07
Słowa Juliusz Słowacki, muz....,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
(Bojowa pie¶ń Kawlerii Polskiej).
Pie¶ń Konfederatów Barskich3,25
Słowa i muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Kołysanka wołyńska3,89
Słowa i muzyka ludowa,
¶piew: Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński,
chór: Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
¦piew Legionów Góralskich
- Hey, Madyar pije


(nagranie próbne)
5,26
Słowa ludowe i K.Przerwa-Tetmajer,
muzyka ludowa,
¶piew: Dagny i Maja Baczyńskie,
Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
¦piew Legionów Góralskich
- Hey, idem w las


(nagranie próbne)
1,41
Słowa i muzyka nn, 1914 r.,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Bo¶my żołnierze jako psy5,74
Słowa i muzyka nn, 1914 r.,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
(Pie¶ń o legioni¶cie od gen. J.Hallera - dziadku Janusza Baczyńskiego)
Pie¶ń legionowa o Baczyńskim1,63
Słowa Gwiżdż, maj 1915 r.
muzyka J. Denis-Doche,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Walecznych tysi±c Legionów Pułku 42,01
Słowa nn 1914 r.
muzyka J. Denis-Doche,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Walecznych tysi±c Pułku 32,52
Słowa T. Biernacki, A. T. Chałaciński,
melodia "Przej¶cie przez morze czerwone",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Pierwsza Brygada5,34
Słowa nn, melodia ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Hej, tam pod lasem1,56
Słowa 4-ech zwrotek Relidzyński ppor. LP,
5-ta zwrotka - Szul,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Miałe¶ bracie2,75
Słowa i muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
¦piew ochotników z 1801 r.1,95
Słowa B. Lubicz-Zachorski, L. Łuskino,
muzyka L. Łuskino,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Szara piechota2,94
Słowa J. Korzeniowski,
melodia ludowa z Huculszczyzny,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Czerwony pas5,29
Słowa L. Ks. Łubiński,
muzyka F. Tymolski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Jeszcze jeden mazur dzisiaj1,68
Słowa M. Denhoff, ppor. 1 Brygady - obrońca Lwowa
i inni nieznani autorzy, muzyka ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
O mój rozmarynie5,42
Słowa i muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Więc pijmy wino, szwoleżerowie2,53
Słowa A. Feliński, A. Gorecki i inni,
muzyka polska z XVIII w.
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Boże co¶ Polskę6,59Hymn Ks. Jerzego Popiełuszki:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak.
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni Legionów".
Ojczyzno ma3,95Powstanie Warszawskie 1944 r. - Pie¶ni partyzanckie:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa nn, melodia węgierska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie",
¶piewane przez partyzantów Lasów Chojnackich i Kampinosu.
Partyzantów idzie wiara1,44
Słowa A.Rybczyński, melodia "Prz±¶niczka"
St. Moniuszko, ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie"
¶piewane przez BCH, AK i w Lasach Chojnackich.
Oddział partyzancki2,10
Słowa nn, przekazane przez B. Srokę, muz. ludowa,
¶piew - Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
Lesie, polski lesie3,20
Słowa i muzyka A. Kowalski,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie",
¶piewane przez partyzantów Freneszczuka w obwodzie sandomierskim AK.
Najwyższe odznaczenie2,12
Słowa Cz. Kałkusiński "Czechura",
muzyka A. Fajt "Garda",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
To my, Dywizjon 303

(nagranie próbne)
2,86
Słowa A.Gawroński "Andrzej", muz... ,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie",
¶piewane przez oddział partyzancki "Ponurego" i w Powstaniu Warszawskim przez oddział "Żyrafy".
Więc szumcie nam jodły3,00
Słowa 1cz. J.Lenartowicz "Mika", 2cz. Krystyna Krahelska - zginęła w Powstaniu Warszawskim 02.08.1944 r.,muzyka ludowa
,¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
Kujawiak3,90
Słowa A.Gawroński "Andrzej", melodia legionowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie",
¶piewane przez paryzantów oddziałów "Ponurego", "Szarego", oraz oddziały na KielecczyĽnie podczas Akcji "Burza".
My kraj bez Quislingów, Petainów3,73
Słowa i muzyka A. Kowalski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
Lotnictwo

(nagranie próbne)
1,77
Słowa A. Zasuszanka-Dobrowolska,
muzyka opracowana przez St. Latwisa wg. 'Marsza Kosynierów' z 1794r.,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
Marsz Lotników

(nagranie próbne)
2,04
Słowa K. Ujejski, muzyka J. Nikorowicz,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944
- Pie¶ni partyzanckie".
Chorał3,40
Słowa Zbigniew Kabata ''Bobo'' z oddziału ''Jędrusie'',
melodia ''Pod gwiaĽdzistym niebem'',
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak,
album ''Ballady okupacyjne'' (2004r.).
Pie¶ń ''Odwetu''

(nagranie próbne)
1,92
Słowa i muzyka nn, utwór najprawdopodobniej z przed I-szej wojny ¶wiatowej, ¶piewane przez wszystkich partyzantów a w szczególno¶ci przez oddział "Jędrusiów",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak,
album ''Pie¶ni Partyzanckie'' (2004r.).
Pożegnanie ułana3,81Powstanie Warszawskie 1944 roku:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa J. Szczepański "Ziutek" (zgin±ł w Powstaniu Warszawskim 10.09.1944 r.),
mel. ros.,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Chłopcy silni jak stal1,60
Słowa i muzyka Krystyna Krahelska (zginęła 02.08.1944 r. w Powstaniu Warszawskim),
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Hej, chłopcy, bagnet na broń1,44
Słowa M. Jezierski "Karnisz",
muz. J. Markowski "Krzysztof",
¶piew: Maja Baczyńska,
chór: Bogna, Dagny, Janusz Baczyńscy
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Marsz Mokotowa2,10
Słowa Tadeusz Gajcy "Karol Topornicki" (zgin±ł w Powstaniu Warszawskim),
muzyka A. Hudziak /powojenna/,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Moja mała2,40
Słowa J. Jezierski "Karnisz",
muzyka J. Markowski "Krzysztof",
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Mała dziewczynka z AK3,36
Słowa B. Lewandowski "Zbyszek",
muzyka A. Kowalski,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Marsz Żoliborza1,62
Słowa J. Jezierski "Karnisz",
muzyka J. Markowski "Krzysztof",
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Marsz Mokotowa2,42
Słowa i muzyka nn,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Hymn ¦ródmie¶cia2,05
Słowa R.Dobrowolski ''Goliard'',
muzyka A.Panufnik,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Warszawskie dzieci2,54
Słowa J.Szczepański ''Ziutek'' zgin±ł w Powstaniu Warszawskim 10.09.1944 r.,
melodia: Nie damy popradowej fali,
¶piew: Dagny Baczyńska, Janusz Baczyński, Maja Baczyńska i Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
Pałacyk Michla2,25
Słowa i muzyka nn,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Powstanie Warszawskie 1944".
1 sierpień - ballada okupacyjna4,67Ballady okupacyjne:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa nn, melodia niemiecka,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Oj bieda, bieda2,93
kolęda "Jędrusiów",
słowa Cz. Kałkusiński "Czechura",
muzyka H. Fajt "Garda",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
U¶nij dziecino4,10
Słowa nn. melodia "Co użyjem",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Siekiera, motyka. Na roboty nie pójdę3,16
Słowa nn. mel. "Koniokrad",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Teraz jest wojna2,60
Słowa nn, melodia "Aj, luli",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór: Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Kołysanka4,22
Słowa nn, melodia legionowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska z towarzyszeniem Janusza Baczyńskiego,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Gdy w noc wrze¶niowe2,34
Sł. A.Grele, melodia "It is a long way a Tipperary",
¶piew i gwizd Janusz Baczyński,
chór: Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Komandosi to my2,19
Słowa nn, oraz dwie zwrotki A.Słonimski,
muz...., ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: 60-lecie Powstania Warszawskiego - Ballady Okupacyjne.
Dnia pierwszego wrze¶nia6,74Auschwitz-Birkenau, Mauthausen-Gusen
i inne:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa M. Łebkowski "Zawisza",
mel. węg. "Smutna niedziela",
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Pie¶ni Partyzantów"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
O¶więcim2,60
Słowa: A. Nowicki,
muzyka: A. Markowski "Andrzej Jerzy"
(uczeń A. Malawskiego),
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Pie¶ni Powstania" (edycja 2-ga),
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Kriegsgefangenenpost4,10
Słowa i muzyka: A. Kowalski,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Pie¶ni Powstania",
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Modlitwa obozowa2,40
Słowa: Liwanowska-Koralewska,
muzyka leg.,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Pie¶ni Powstania"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Piosenka Stalagu VI C Oberlangen3,00
Słowa: 1 cz. nn, 2 cz. (z obozu jeńców Powstania Warszawskiego) "Alina", "Bogna", "Ciotka",
muzyka leg.,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
z albumu: "Pie¶ni Powstania"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Marsz robotników Elektrowni3,00
Słowa i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
muzyka: K.Ogiński,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
albumy: "Pie¶ni Powstania", "Pie¶ni Partyzantów", "Pie¶ni Legionów",
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Ojczyzno moja, Ojczyzno ma...
(polonez - "Pożegnanie Ojczyzny")
4,20Kolędy wojenne:

(Nagrania Live, niektóre robocze przedstawione tu ze względu na swój unikatowy charakter)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
aranż elektroniczny Darek Leonowicz,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Lulajże Jezuniu11,64
Słowa: nn,
muzyka "Żołnierz drog± maszerował",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne",
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Kolęda powstańcza4,62
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne",
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Do Betlejem2,53
Słowa: A. Bogusławski,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Kolęda żołnierska1,96
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
z albumu: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
W Betlejem w stajence2,62
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Runęła, prysnęła pruska potęga1,65
Słowa T. Hollender "Tomasz Wiatraczny",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
z albumu: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Kolęda1,51
Słowa J. Żytkiewicz,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Kolęda o karierze Adolfa Hitlera1,61
Słowa Cz. Kałkusiński "Czechura",
muzyka H. Fajt "Garda",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
z albumu: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
U¶nij,dziecino (kolęda "Jędrusiów")4,01
Słowa nn i W. Czerwiński "Niekrasicki",
melodia "Posłuchajcie ludkowie",
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Opowie¶ć dziadkowa2,03
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
z albumu: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
Podnie¶ rękę, Boże Dziecię2,45
Słowa nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Kolędy wojenne"
z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".
W¶ród nocnej ciszy4,29Z repertuaru Edith Piaf:


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muzyka Jean Villard,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór: Dagny, Maja, Janusz Baczyńscy,
album: Edith Piaf
"Les trois cloches"
(Trzy dzwony)
4,10
¦piew Bogna Lewtak-Baczyńska
i Janusz Baczyński,
album: Edith Piaf
"A quoi ca sert l'amour"
(Do czego służy miło¶ć)
2,60
Słowa M.Rivgauche, muzyka A.Cabral,
słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf
"La foule"
(Tłum)
2,70
Słowa Georges Moustaki, muzyka M. Monnot,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf
Milord3,90


        Edith Piaf i inni
        Wielka piosenka i pie¶ń Francuska.

Nagrania Live z Recitalu Bogny Lewtak-Baczyńskiej, który odbył się w Czerwcu 2006 roku w Centralnej Bibliotece Polskiego Zwi±zku Niewidomych.
Przy fortepianie Beata Górska-Słociak i Dagny Baczyńska.
¦piew towarzysz±cy Janusz, Dagny i Maja Baczyńscy.
Wszystkie poniższe utwory znajduj± się w zbiorach Biblioteki Narodowej.


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Mistinguet, muzyka M. Yvain
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Hymn a l'amour"2,90
Słowa M.Rivgauche, muzyka A.Cabral,
słowa polskie i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"La foule" (Tłum)4,70
Słowa C. Delecluse, M. Senils, muzyka M. Monnot,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Les amants d'un jour"2,40
Słowa M. Vaucaire, muzyka Ch. Dumont,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Mon Dieu"2,50
Słowa M. Vaucair, muzyka Ch. Dumont
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Je ne regrette rien"2,34
Słowa i muzyka M. Emer,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"L'accordeoniste"3,68
Słowa H. Contet, muzyka P. Dirand,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński
album: Edith Piaf i inni
"Bolero"2,77
Słowa i muzyka M. Monnot i R. Rouzaud,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński
album: Edith Piaf i inni
"La goulante du pauvre Jean"2,22
Folklor z Rewolucji Francuskiej, aranżacja J. Francois
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński
album: Edith Piaf i inni
"Ca ira"2,23
Słowa i muzyka J. Villard,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński
album: Edith Piaf i inni
"Les trois cloches"3,98
Z repertuaru Nany Mouskouri,
Słowa francuskie P. Delanoe, C. Lemesle,
muzyka G. Verdi,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Je chante avec toi Liberte"2,46
Słowa Georges Moustaki, muzyka M. Monnot,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Milord"3,00
Z repertuaru Mireille Mathieu,
Słowa Cl. Lemesle J-P Bourtayre,
muzyka J. Revaux,
słowa polskie i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
album: Edith Piaf i inni
"Chanter"2,34Z repertuaru - Dalida i Serge Lama:

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa S. Lama, muzyka A.Dona,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
przy fortepianie Beata Górska Słociak,
album: B.L-B chant Edith Piaf (2000 r.)
"Je suis malade"4,00
Słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska,
muzyka A. Dona,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
przy fortepianie Beata Górska Słociak,
album: B.L-B chant Edith Piaf (2000 r.)
"Jestem chora"
(Je suis malade)
4,13
Słowa S. Lama, muzyka A.Dona,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
przy fortepianie Beata Górska Słociak,
album: Edith Piaf i inni - Recital - Live (2006 r.)
"Je suis malade"3,03
Słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska,
muzyka A. Dona,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
przy fortepianie Beata Górska Słociak,
album: Edith Piaf i inni - Recital - Live (2006 r.)
"Jestem chora"
(Je suis malade)
3,31


Z płyty: "Góralskie, Cygańskie i Cyganerii"

( Nagrania Live, niektóre robocze, rok 2006 )

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa polskie Z. Sławecki,
muzyka G. Mouzakis,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Cyganeria2,63
¦piew Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak
Hej tam, spod Tater1,20
¦piew Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak
Hej, z Bukowiańskich Wierchów1,05
¦piew Dagny i Maja Baczyńskie,
fortepian Beata Górska-Słociak
Hej, bystra woda, bystra wodzicka1,07
¦piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Hej, ¶wieciłby miesi±czek0,80
¦piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Hej tam, spod Tater1,05
¦piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
My Cyganie4,43Wybór utworów z płyty:
"Z Kresów Polskich"

( Nagrania Live, niektóre robocze )

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
¦piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Kołysanka wołyńska3,72
Słowa J. Feldman, muzyka N. Ritter,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
WoĽnico, nie goń koni2,70
Słowa ukraińskie J.B. Zaleski, muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Stoit jawir2,79
Słowa ludowe ukraińskie, muzyka ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
'U susida' I w.0,95
Słowa ludowe ukraińskie, muzyka ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Tam u łuzi2,15
Słowa i muzyka ludowe ukraińskie
słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
'U susida - Wołyniu, Wołyniu' II w.

(nagranie robocze)
3,27Wybór utworów z płyty:
"Utwory z repertuaru Kresowiaków, oraz
Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej"

( Nagrania Live, niektóre robocze )

Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. D±browski i W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Piszę powie¶ć historyczn±2,79
Słowa i muzyka B. Okudżawa, sł. polskie W. Młynarski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
W moim metrze2,09
Słowa i muzyka B. Okudżawa, sł. polskie '?',
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Majster Grisza1,94
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie Z. Fedecki,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Nadziei amatorski zespół1,64
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Rozł±ka1,64
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. D±browski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Piechota2,32
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Wokół drogi smoleńskiej5,09
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Młynarski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Trzy miło¶ci2,36
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie N. Woroszylska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Skrzypek3,07
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Papierowy żołnierz1,40
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Wróżba1,59
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie A. Mandalian,
¶piew Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Modlitwa3,75
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie '?',
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak
Przyjacielski zwi±zek2,52
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Na rożnie1,64
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. Woroszylski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Balonik1,20
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. D±browski i A. Mandalian,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński,
gitara Beata Górska-Słociak
Piosenka o żołnierskich butach2,14
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie Z. Fedecki,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Ballada o królu2,20
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie A. Mandalian,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Ostatni trolejbus2,79
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie A. Mandalian,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Modlitwa3,50
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. D±browski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Co było nie wróci3,80
Słowa i muzyka ludowa rosyjskie,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Czastuszki1,05
Słowa rosyjskie B. Polonski,
muzyka ludowa cygańska,
słowa polskie i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Siedmiostrunna gitara5,04
Słowa i muzyka B. Okudżawa,
słowa polskie W. D±browski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
gitara Beata Górska-Słociak
Pożegnanie Polski3,57
Słowa i muzyka F. Glinka,
słowa polskie i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak
Nie słychać szumu8,63Wybór utworów z repertuaru Żanny Biczewskiej i in. z nagrania recitalu (live) Bogny Lewtak-Baczyńskiej, oraz Etiudy Sergiusza Rachmaninowa w wykonaniu Dagny Baczyńskiej-Kissas
z koncertu w Centralnej Bibliotece Polskiego Zwi±zku Niewidomych w dniu 29.05.2007 r. zatytułowanego:
''Utwory z repertuaru Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej
w wykonaniu Bogny Lewtak-Baczyńskiej z towarzyszeniem Janusza Baczyńskiego, oraz Etiudy Sergiusza Rachmaninowa
w wykonaniu Dagny Baczyńskiej-Kissas'':


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Rosyjska pie¶ń ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
O czym zadumał się żołnierz2,94
Rosyjska ballada miejska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Zabarwił się księżyc purpur±2,79
Rosyjska pie¶ń ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Kruk2,97
Słowa i muzyka B.Okudżawa,
słowa polskie A.Mandalian,
¶piew Janusz Baczyński,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Modlitwa (Francis Villon)3,59
Słowa i melodia ludowe ukraińskie,
słowa polskie Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
i Dagny Baczyńska-Kissas,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
U susida - II wersja - Wołyniu, Wołyniu3,03
Pie¶ń kozacka
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Dońska ballada1,80
Rosyjska pie¶ń ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Czastuszki0,99
Rosyjska pie¶ń ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
i Dagny Baczyńska-Kissas,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Oj, zaguliał1,27
Ukraińska pie¶ń ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński
i Dagny Baczyńska-Kissas
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Tam u łuzi2,30
Pie¶ń kozacka,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Kozacka przypowie¶ć2,39
Pie¶ń rosyjska cygańska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Gitara siedmiostrunna3,81
Słowa polskie Z.Kaczorowski,
muzyka E.Rdygin,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska
i Dagny Baczyńska-Kissas,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Uralska jarzębina5,90


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Sergiusz Rachmaninow,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas.
Etiuda f-moll op.33 nr 12,29
Sergiusz Rachmaninow,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas.
Etiuda cis-moll op.33 nr 82,93Odwołany spektakl:
Dagny Baczyńska - recital chopinowski.

Bogna Lewtak-Baczyńska - ¶piewa wielk± poezję polsk±
do własnej muzyki - recital.

Odwołany spektakl jest to nagranie drugiej czę¶ci próby do spektaklu-koncertu odwołanego przez Zespół Szkół im. F. Chopina w Milanówku. Koncert-spektakl Galerii Autorskiej i Teatru Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej - dwa recitale - jeden pianistki Dagny Baczyńskiej z utworami Fryderyka Chopina, a drugi - utwory wielkiej poezji polskiej Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, oraz wyj±tkowe utwory Henryka Oblickiego z celi ¶mierci na Zamku Lubelskim i Kazimierza Ostoi Gajewskiego o ¶mierci synów w Powstaniu Warszawskim, a także utwory-niespodzianki prezentowane przez Bognę Lewtak-Baczyńsk± do jej własnej muzyki - miał się odbyć w dniu 15 grudnia 2006 roku w reprezentacyjnej hali widowiskowo-koncertowej tamtejszej szkoły. Ten odwołany koncert-spektakl odbył się jednakże w Milanówku, w póĽniejszym terminie, w dniu 06 stycznia 2007 r. dzięki uprzejmo¶ci Miejskiego O¶rodka Kultury w Milanówku.


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa Adam Mickiewicz,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Reduta Ordona9,80
Słowa Kazimierz Ostoja Gajewski,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska,
aranżacja muz. Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska.
Utwór napisany przez ojca po ¶mierci dwóch synów w Powstaniu Warszawskim - 18-letniego Zdzi¶ka Gajewskiego ps."Wi¶nia" i 20-letniego Leszka Gajewskiego ps."Grom" narzeczonego Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch wówczas 15-letniej ł±czniczki AK w Powstaniu Warszawskim.
O nich2,89
Słowa Feliks Konarski,
muzyka Adam Schutz,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Warszawo!3,70
Słowa Henryk Oblicki,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
aranżacja muz. i fortepian Dagny Baczyńska.
Utwór napisany w celi ¶mierci na Zamku Lubelskim przez torturowanego i skatowanego, umieraj±cego 17-letniego żołnierza Armii Krajowej, młodziutkiego poetę Henryka Oblickiego zamordowanego potem w Auschwitz w O¶więcimiu, narzeczonego Wisławy Baczyńskiej z d. Żarskiej wówczas 18-letniej ł±czniczki AK na LubelszczyĽnie.
Snów mary7,11
Słowa Krzysztof Kamil Baczyński,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Byłe¶ jak stare drzewo...3,48
Słowa Józef Bohdan Zaleski,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Do gitary4,38
Słowa Bogna Lewtak (lat 15),
muzyka Aram Chaczaturian,
fortepian Dagny Baczyńska.
Smutku my¶li2,11
Słowa fr. M. Rivgauche,
muzyka A.Cabral,
słowa pol. i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Tłum - La foule4,03
Słowa 2 Brygada legionów 1914/1915,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska.
Dwa już lata1,78Trzy autorskie piosenki

odrzucone w polskim, odbywaj±cym się w Warszawie, Konkursie na ''Piosenkę o Warszawie'' w roku 2004. (wersje robocze z CD ''Ballady okupacyjne'' cykl ''Insurrection de Varsovie 1944'' - w zbiorach Biblioteki Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Instytutu Sikorskiego w Londynie)


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa, muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór Dagny, Maja i Janusz Baczyńscy,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Cienie Warszawy6,79
Słowa, muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór Dagny, Maja i Janusz Baczyńscy,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Rap o Warszawie3,58
Słowa, muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
chór Dagny, Maja i Janusz Baczyńscy,
akompaniament Beata Górska-Słociak.
Korale2,88Fragmenty Koncertu Patriotycznego wykonanego
w dniu 27 lipca 2007 r. przez Galerię Autorsk± i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej podczas wernisażu - uroczystego odsłonięcia wystawy malarskiej, graficznej, rysunkowej
Bogny Lewtak-Baczyńskiej p.t. "Wielka Wystawa Powstańcza - pocz±tek cyklu - Powstanie Warszawskie 1944".
Koncert ten i wystawa zostały zorganizowane przez
Galerię-Teatr na Żoliborzu
aby uczcić 63 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
w którym walczyło i zginęło wielu naszych Bliskich.


Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Fragment ksi±żki p.t. ''Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Od ''Parasola'' do ''Żubra"" Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch, czyta Janusz Baczyński,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Spotkamy się za trzy dni''11,60
Fragment ksi±żki p.t. ''Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Od ''Parasola'' do ''Żubra"" Teresy Lewtak-Stattler z d.Szuch,
czyta Dariusz Górski - solista Opery Kameralnej,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Miła padnij''15,58
Polonez fis-moll op. 44 - Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Polonez fis-moll op. 44''10,24
Etiuda c-moll op. 25 nr 12 - Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Etiuda c-moll op. 25 nr 12''2,88
Etiuda c-moll op. 10 nr 12 - Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Etiuda c-moll op. 10 nr 12''
(Etiuda Rewolucyjna)
2,83
Etiuda a-moll op. 25 nr 11 - Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Etiuda a-moll op. 25 nr 11''4,16
Słowa i muzyka Maja Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
nagranie - live podczas uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej po¶więconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 w jej Teatrze-Galerii na Żoliborzu.
''Modlitwa''1,48
Fragment z ksi±żki ''Będziesz jedna, jedyna''
Zofii Ksi±żek-Bregułowej, zapowiadaj±cej się sławy aktorskiej, ł±czniczki, która utraciła wzrok w Powstaniu Warszawskim. Nagranie - live zarejestrowane podczas koncertu z okazji uroczystego wernisażu w dniu 27.07.2007 r. wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej p.t.''Wielka Wystawa Powstańcza - pocz±tek cyklu - Powstanie Warszawskie 1944''
w Galerii-Teatrze na Żoliborzu.
Czyta Janusz Baczyński.
''Będziesz jedna, jedyna''
(fragment ksi±żki)
10,36
''Nasz los'' - wiersz Zofii Ksi±żek-Bregułowej
(z tomiku ''¦piewam mój ból''),
wybitnej aktorki, zapowiadajacej się sławy, która utraciła wzrok w Powstaniu Warszawskim, nagranie-live zarejestrowane w trakcie uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej
p.t. ''Wielka Wystawa Powstańcza - pocz±tek cyklu - Powstanie Warszawskie 1944'' w dniu 27.07.2007 r.
w Galerii-Teatrze na Żoliborzu.
Czyta Janusz Baczyński.
''Nasz los''0,60
''¦piewam mój ból'' - wiersz Zofii Ksi±żek-Bregułowej
(z tomiku ''¦piewam mój ból''),
wybitnej aktorki, zapowiadajacej się sławy, która utraciła wzrok w Powstaniu Warszawskim, nagranie-live zarejestrowane w trakcie uroczystego wernisażu wystawy malarskiej Bogny Lewtak-Baczyńskiej p.t. ''Wielka Wystawa Powstańcza - pocz±tek cyklu - Powstanie Warszawskie 1944'' w dniu 27.07.2007 r.
w Galerii-Teatrze na Żoliborzu.
Czyta Janusz Baczyński.
''¦piewam mój ból''0,50


Fragmenty Koncertu Patriotycznego
w Muzeum Tyflologicznym PZN dnia 6.11.2007 r.:Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa i muzyka: Englicht - 3 Pułk Piechoty,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Duma o Drugiej Brygadzie2,41
Napisał: mjr A.Czaykowski - Cichociemny stracony zbrodni± s±dow± w Polsce w 1953 roku,
czyta: Janusz Baczyński,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Taka sobie bajka2,08
Słowa Szuł (?) - pie¶ń Legionów 1914,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Armata2,05
Utwór legionowy,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Taboryci2,41
Utwór legionowy,
¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
A saperzy1,00
Słowa i muzyka Pierwsza Brygada,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Medycyna wojenna0,80
Słowa: Szuł (?) w listopadzie 1918 roku w Archangielsku,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Lamenty podbiegunowe1,26
Utwór legionowy,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Peowiacy0,52
Słowa: Stawicki - w chwili wymarszu Pierwszego Korpusu Polskiego z Królestwa do Galicji, 1917 r,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
O Ty Warszawo ma!0,97
Słowa Druga Brygada Legionów,
melodia węgierska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Dwa już lata2,42
Autor: Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Preludium c-moll op. 28 nr 201,70
Autor: Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Etiuda c-moll op. 10 nr 123,04
Autor: Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Etiuda h-moll op. 25 nr 10 3,51
Autor: Fryderyk Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: "Fragmenty Koncertu Patriotycznego".
Nokturn H-dur op. 9 nr 36,22Koncert "Zostań z nami" Galerii Autorskiej i Teatru Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej w Galerii Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie w dniu 30.03.2008 r. z okazji wystawy "Zostań z nami" po¶więcony pamięci Ojca ¦więtego Jana Pawła II:Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Janusz Baczyński,
album: Koncert "Zostań z nami".
ZapowiedĽ2,98
F.Liszt,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Etiuda "Un sospiro"6,31
F.Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Scherzo b-moll op.3110,00
F.Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Walc As-dur op.34 nr 15,09
F.Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Walc a-moll op.34 nr 25,12
F.Chopin,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Walc F-dur op.34 nr 32,55
Słowa H.Bachleda-Księdzularz,
melodia ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska-Kissas, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
(ZapowiedĽ) Syćko se Wom zycom2,25
(ZapowiedĽ) Poemat Ojca ¦więtego Jana Pawła II ''My¶l±c Ojczyzna...'',
czyta Janusz Baczyński,
album: Koncert "Zostań z nami".
(ZapowiedĽ) Poemat Ojca ¦więtego Jana Pawła II ''My¶l±c Ojczyzna...''1,85
Słowa A.Mickiewicz,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
(ZapowiedĽ) Reduta Ordona11,00
Słowa K.K.Baczyński,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
(ZapowiedĽ) Byłe¶ jak wielkie,stare drzewo...3,99
Słowa H.Oblicki,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Snów mary8,01
Słowa K.Ostoja Gajewski,
muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
O nich3,64
Słowa i muzyka Maja Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Piosenka VI - Wirujemy w¶ród gwiazd...2,78
Słowa, muzyka i ¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Alarmy3,63
Słowa i muzyka Maja Baczyńska,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert "Zostań z nami".
Modlitwa2,05
Słowa J,Kochanowski,
muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska,
¶piew B.Lewtak-Baczyńska, D.Baczyńska-Kissas, J.Baczyński oraz widownia,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Pie¶ń VIII. Fraszki6,03
Poemat Ojca ¦więtego Jana Pawła II (fragm.),
czyta Janusz Baczyński,
album: Koncert "Zostań z nami".
My¶l±c Ojczyzna...1,21
Słowa Szmidt,
muzyka C.Gabarain,
¶piew B.Lewtak-Baczyńska, D.Baczyńska-Kissas, J.Baczyński oraz widownia,
gitara Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Barka3,47
Słowa i muzyka A.Gołaszewska,
¶piew J.Baczyński, B.Lewtak-Baczyńska, D.Baczyńska-Kissas, oraz widownia,
gitara Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Czarna Madonna3,71
Słowa i muzyka B.Okudżawa,
¶piew Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Francois Villon - Modlitwa4,03
List Ojca ¦więtego Jana Pawła II do Bogny Lewtak-Baczyńskiej z dn.13.12.2003 r.
czyta Janusz Baczyński,
album: Koncert "Zostań z nami".
List Ojca ¦więtego Jana Pawła II
do Bogny Lewtak-Baczyńskiej
2,67
Hymn Księdza Jerzego Popiełuszki,
¶piew B.Lewtak-Baczyńska, D.Baczyńska-Kissas, J.Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Hymn Księdza Jerzego Popiełuszki
Ojczyzno ma
4,38
Słowa M.Vaucaire,
muzyka Ch.Dumont,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Mon Dieu4,05
Słowa i muzyka J.Vilar,
¶piew B.Lewtak-Baczyńska oraz J.Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert "Zostań z nami".
Les trois cloches5,02
Podziękowania i pożegnanie,
Janusz Baczyński, Hanna Haska i p.Forycka,
album: Koncert "Zostań z nami".
Podziękowanie2,24

Nagło¶nienie Koncertu - Marian Ryniak,
Realizacja dĽwiękowa nagrania - Dariusz Leonowicz.
Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne):Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa St.R.Dobrowolski,
muzyka Anna German,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Być może2,33
Słowa Zb.Stawecki,
muzyka R.Sielicki,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Warszawa w różach3,06
Słowa A.Dzikowski,
muzyka K.Gartner,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Chcę być kochan±2,49
Słowa N. Pilchowska,
muzyka D. Modugno,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Tango amore1,86
Słowa A.Nowak,
muzyka G.Mouzakis,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Cyganeria2,29
Słowa P.Janczerski,
muzyka T.Rostowski,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: "Utwory z repertuaru Anny German (nagranie próbne)".
Pomy¶l o mnie2,44Fragmenty roboczego nagrania z koncertu góralskiego w dniu 24.06.2008 r. ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów'' w Muzeum Tyflologicznym Polskiego Zwi±zku Niewidomych:Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Tatry, nase Tatry1,98
Słowa M.Bałucki,
muzyka M.¦wierzyński,
¶piew Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Góralu czy ci nie żal3,91
słowa i muzyka ludowe (¶piewane w Legionach),
¶piew Janusz Baczyński, Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Zbójnicki1,25
słowa i muzyka ludowe (¶piewane w Legionach),
¶piew Janusz Baczyński, Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Pobili się1,67
słowa i muzyka A.Knapczyk-Duch,
¶piew Janusz Baczyński, Bogna Lewtak-Baczyńska, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Janosik cz.1 - Co się stało Boże1,31
słowa St.Nędza Kubiniec,
muzyka ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Idom casy1,86
słowa J.Reimschussel,
muzyka ludowa,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Hej za nasom ¶lebode0,75
słowa Orkan, 1915r., 4 Pułk Piechoty,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Podhalanie0,95
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Maja Baczyńska i Dagny Baczyńska-Kissas, oraz Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska-Kissas, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Hej, jak tam piknie tańcujom1,85
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska-Kissas, Janusz Baczyński,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Pod Jaworem2,21
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Sarna1,27
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Hej, grónicki, grónicki1,64
słowa i muzyka nn,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska oraz Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska-Kissas, Maja Baczyńska,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Jak dobrze nam zdobywać góry2,70
słowa i muzyka ludowe,
¶piew Bogna Lewtak-Baczyńska i Dagny Baczyńska-Kissas,
fortepian Beata Górska-Słociak,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Helo, helo, Helenko1,74
A.Malawski - Tryptyk góralski,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Tryptyk góralski cz.12,84
A.Malawski - Tryptyk góralski,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Tryptyk góralski cz.22,44
A.Malawski - Tryptyk góralski,
fortepian Dagny Baczyńska-Kissas,
album: Koncert ''Recital utworów góralskich - z hal i z Legionów''(nagranie robocze).
Tryptyk góralski cz.33,19Powstanie Warszawskie 1944 roku:
Utwory Kazimierza Ostoi Gajewskiego, przedwojennego pisarza i dziennikarza, który stracił synów w Powstaniu Warszawskim, Kamila Krzysztofa Baczyńskiego, wybitnego poety, kuzyna rodziny Bogny Lewtak-Baczyńskiej, który zgin±ł w Powstaniu Warszawskim, Władysława Mizaka ''Skały'' partyzanta Batalionów Chłopskich o ¶mierci 19-letniego partyzanta z BCH Józefa Lewtaka ps. ''¦migły'' (stryja Bogny Lewtak-Baczyńskiej) do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej i w jej wykonaniu, nagrane z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.1944 r.
(nagranie próbne).Autor/Wykonawca:Tytuł utworu:MB:
Słowa K. Ostoja Gajewski,
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Warszawo ! Płyta z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.1944 r.".
Warszawo!3,62
Słowa Władysław Mizak ''Skała'',
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Warszawo ! Płyta z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.1944 r.".
O ¶mierci 19-letniego partyzanta BCH Józefa Lewtaka ps.''¦migły''2,99
Słowa Krzysztof Kamil Baczyński,
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Warszawo ! Płyta z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.1944 r.".
Pami±teczki1,89
Słowa Kazimierz Ostoja Gajewski,
muzyka i ¶piew: Bogna Lewtak-Baczyńska,
fortepian: Beata Górska-Słociak,
album: "Warszawo ! Płyta z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 01.08.1944 r.".
(S± to cztery utwory poł±czone w jeden psalm - lament ojca po stracie synów w Powstaniu Warszawskim - 22-letniego Leszka ps.''Grom'' i 18-letniego Zdzi¶ka /Maciejki/ ps.''Wi¶nia'' Gajewskich).
Psalm - Tetraptyk - Cztery poematy - Do Leszka, Maciejce, Do Tereski, Do Mireczki6,83góra ↑↑


Copyright © 2006 Well Art       All rights reserved ! ®