Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.
Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«Pismo napisane przed konsultacjami zorganizowanymi przez Zarząd Stowarzyszenia Żoliborzan w Urzędzie Gminy 26.03.2009 r. i wręczone w tym samym dniu Zarządowi Stowarzyszenia po konsultacjach społecznych.


Komentarz do spotkania w Urzędzie Gminy, które należy potraktować jako spotkanie miłe
i przyjazne mieszkańcom (ale czy realizacja przedstawionych planów w przyszłości rzeczywiście uwzględni zastrzeżenia mieszkańców i czy okaże się równie miła, czas pokaże) zamieścimy na stronie w późniejszym terminie.

Warszawa 26.03.2009 r.
Dot.:
1/ koncepcja zagospodarowania Parku Fosa
i Stoków Cytadeli,
2/ koncepcja pawilonów wejściowych do Parku Żeromskiego z propozycją umiejscowienia pomnika Wilsona,
3/ założenia techniczne do projektu rewitalizacji ulic Żoliborza Oficerskiego.

Obecne pismo - opinie i propozycje - ma 4 (cztery) strony.
 KONSULTACJE SPOŁECZNE ŻOLIBORZAN
ZORGANIZOWANE W DN. 26.03.2009 R., G.18.00 PRZEZ
ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŻOLIBORZAN
Urząd Gminy Żoliborz, Sala Konferencyjna nr 328Najważniejszym co dobrze działająca Gmina może zabezpieczyć mieszkańcom dzielnicy Żoliborz, w tym m.in. jej części willowej jak Żoliborz Oficerski jest zadbanie o ekologię, zieleń, ciszę, spokój, piękno dzielnicy, która miała być przy jej powstawaniu w okresie międzywojennym tzw."miastem ogrodem".
Nie jest więc, w naszym odczuciu działaniem na korzyść dzielnicy Żoliborz rewolucja remontowo-budowlana polegająca na zmianie charakteru ulic, ich zwężaniu lub poszerzaniu, likwidowaniu, kwietników, tworzeniu biurowców i nowych miejsc do parkowania kosztem kwietników, nowych miejsc do głośnych, hałaśliwych festynów, podnoszenie i obniżanie placów, ustawianie nowych fikuśnych latarń, otwieranie dzielnicy na hałaśliwe punkty miasta - a wręcz odwrotnie - na bazie tego co dzielnica posiada spowodowanie uporządkowania stanu dzielnicy i przysposobienie jej aby nadawała się do mieszkania i rozwoju w niej udanej, zdrowej, wydajnej w pracy zawodowej społeczności i aby nie było dążeniem władz, jak to w tej chwili się odczuwa, aby nasza dzielnica - nadawała się głównie i tylko do zwiedzania, zakładania biur, szybkich przejazdów tirów i różnych transportów przez dzielnicę, do celów zarobkowych i zgarniania przez miasto pieniędzy kosztem naszego życia i zdrowia i do ustawienia naszej dzielnicy jako punktu hotelowego z cały czas zmiennie zamieszkującą tu i czasowo społecznością.
Zmiany więc proponowane przez dzielnicę nie powinny być radykalne i rewolucyjne, ale spokojne i ułatwiające życie mieszkańcom obecnie i na przyszłość.


Ad 3/ Rewitalizacja więc ulic Żoliborza powinna polegać na :

a/ wymianie chodników i krawężników w miejscach, w których są one zużyte i niereprezentacyjne ;
b/ w miejscach, w których nie był kładziony dopiero co asfalt, za zgodą mieszkańców, o ile to nadmiernie nie zakłóci ich spokoju i komfortu życia, można przywrócić na jezdni przedwojenną kostkę.
Ponieważ u nas niedawno na Śmiałej położono wbrew logice nowy asfalt - zmianom na naszej ulicy jesteśmy przeciwni ;
c/ tam gdzie mieszkańcy nie są w stanie zadbać o trawniki przy ulicach - zadbanie przez Gminę o posadzenie ozdobnych krzewów i kwiatów, dbanie o nie oraz ewentualnie zabezpieczanie kwietników płotkami tam gdzie nie ustawili ich mieszkańcy i tam gdzie spowoduje to korzyść dla kwietnika, ulicy i właścicieli ;
d/ powołanie służb gminnych do sprzątania ze specjalnym sprzętem i zabezpieczeniem higienicznym - codziennego lub co najmniej cotygodniowego odchodów zwierzęcych z trawników i ulic oraz śmieci oraz do reperowania sukcesywnego uszkodzonych ławek, sprzętów, płotków, latarń, itp. ;
e/ zreperowanie nieczynnych i uszkodzonych latarni oraz ciągła kontrola nad ich stanem ;
f/ ułatwienie parkowania pod blokami mieszkalnymi ich mieszkańcom oraz obywatelom pod sklepami, kawiarniami, restauracjami w miejscach handlowych dzielnicy - poprzez ustawienie, po rozsądnej analizie miejsc, których by to dotyczyło, większej ilości pozwoleń na parkowanie samochodów np. na chodniku, nieszpikowania dzielnicy parkometrami i nieterroryzowanie obywateli przez straż miejską z powodu parkowania ;
g/ eliminowanie hałasu w niedzielę i w nocy, czuwanie nad nieprzekraczaniem dopuszczalnych decybeli przy budowach miejskich ;
h/ upiększenie rond i placyków - poprzez reperację krawężników i ich linii, dodanie centralne na nich rzeźby historycznej, ciekawie zaplanowane kwietniki itp.
i/ uporządkowanie osadzenia i estetyki znaków drogowych, ograniczenie wolnostojących reklam, zdjęcie zbędnych znaków drogowych lub ustawienie po kilka na jednym drążku, zakazy przejazdu ciężarówek w ulicach willowych chyba, że do indywidualnego remontu właściciela willi ;
j/ dodanie pomników na głównych rondach-placach Żoliborza ;
k/ zwrócenie uwagi na nielogicznie i wbrew estetyce ustawiane nowe wielomieszkaniowe lub biurowe budowle przez nowych inwestorów za zgodą Gminy ;
h/ zlikwidowanie reklamy zasłaniającej pomnik gen. Maczka ;
l/ dodanie historycznego reprezentacyjnego pomnika np. dotyczącego inwalidów wojennych lub np. Powstańców Żoliborza w centrum Placu Inwalidów ;
ł/ odnowienie elewacji gminnych domów i ich przestrzeni podwórzowej , uestetycznienie przestrzeni śmietników w tych obejściach, unikanie na domach ostrych kolorów, w tym tzw. "żrących żółci" i innych temu podobnych barw ;
m/ w pasie przy fosie Cytadeli między dwoma pasami Alei Wojska zrobić ogrodzony niskim płotem park, co proponujemy już od 1989 r., a co powstało jedynie, wydaje się po naszej sugestii, przed Kościołem Ks. Jerzego Popiełuszki - Św. Stanisława Kostki. Park ten powinien mieć kilka elementów do zabaw dla dzieci i ew. dwa szpalery niewysokich rzeźb kontynuowanych przez całą Al.Wojska Polskiego, jak to ma miejsce np. w Ogrodach Luksemburskich w Paryżu, park - z możliwością wchodzenia tam z psami.

Ad 1/ Koncepcja zagospodarowania Parku Fosa i Stoków Cytadeli :

a/ nieagresywne wzmocnienie skarpy Fosy ;
b/ zamknięcie na stałe wejścia do lochów podziemnych, oddanie lochów ich właścicielom przedwojennym czyli mieszkańcom domów jednorodzinnych, które stoją nad nimi ;
c/ w rawelinie - działobitni utworzenie spokojnej galerii sztuki, ew. pracowni rysunku i akwareli dla studentów Akademii Sztuk Pięknych i przy tej pracowni miejsce ekspozycji prac studentów i in. artystów z ewentualną możliwością utworzenia tam towarzyszącej tej pracowni małej herbaciarni - dla wypicia herbaty, czekolady, kawy, zjedzenia ciasta lub sałatki owocowej (na małą skalę) przy okazji kontemplacji sztuki, z możliwością kupienia szkicu ;
d/ uporządkowanie i upiększenie ścieżki wijącej się wokół Cytadeli, uporządkowanie i uestetycznienie zaplecza bloków wzdłuż tej ścieżki ;
e/ reperacja i upiększenie, odnowienie elewacji bloków w tej okolicy, unikanie nieekologicznych tzw . agresywnych kolorów ;
f/ likwidacja obrzydliwego w kolorze i charakterze płotu w Fosie Cytadeli i zamiana go na stylowy mur lub elegancką konstrukcję drewnianą lub metalową w odpowiednim ekologicznym kolorze ;
g/ natychmiastowe otoczenie wysokim estetycznym parkanem urwiska nad wejściem do lochu pod rawelinem (loch na stałe zamknąć) oraz nad półokrągłą ścianą , która urywa się w sposób gwałtowny na trasie spacerowej z Fosy ku Wiśle - pilne, postulowane od dawna , grozi wypadkiem lub śmiercią ;
h/ pieniądze przeznaczone na rewitalizację Żoliborza spożytkować do wpuszczenia na Wisłostradzie pojazdów w tunel i utworzenie zejścia z Parku w Fosie Cytadeli do Wisły. Z zejścia tego zrobić piękną trasę pełną atrakcyjnej zieleni i ścieżek, dozwoloną również dla psów, prowadzącą do przystani łódkowo-jachtowej, do basenów, kawiarenek i innych sportowo-ekologicznych atrakcji, zrobić piękną trasę do stadniny koni nad Wisłą ;
i/ zająć się zdecydowanie przestrzenią Fosy za bramą Dowództwa Wojsk Lądowych w kierunku Wisły.
Jest tam możliwość wykorzystania przestrzeni i pozostałości fortyfikacji przy fosie (stojących poza Cytadelą, bezpańskich i nie naruszających niczyjej własności prywatnej) i przy blokach tam stojących na Ogródki Jordanowskie, na kawiarnię lub pracownię artystyczną dla dzieci np. w półzakopanej w ziemi fortyfikacji za ul. Dymińską w kierunku Wisly. Tę pozostałość fortyfikacyjną należałoby odkopać, wyremontować i przystosować. Jest tam możliwość stworzenia fragmentu pięknego ogrodu ze stawikiem i zrobienia bardzo atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego, jak się wydaje, nie przeszkadzającego nikomu ;
j/ całe wybrzeże przed Cytadelą nie ma charakteru właściwego dla reprezentacyjnego miasta polskiego jakim powinna być Warszawa. Jeżeli Cytadela jest Muzeum Wojska i symbolem Martyrologii Polskiej to na wybrzeżu w dobrze przemyślanym miejscu powinien powstać parking dla samochodów i wycieczek, być może mógłby on być cały lub częściowo podziemny - nie wiem, ale w odpowiednim oddaleniu od domów. Parking powinien być pomyślany tak aby wzdłuż całego Żoliborza Oficerskiego i całej (lub częściowo) Cytadeli można było ruch samochodowy wpuścić w tunel i zrobić być może jedyne w swoim rodzaju w Europie rozwiązanie pięknego rekreacyjnego zejścia do Wisły - do portów, basenów , kawiarni, które mogłyby mieć nawet wypuszczone tzw. molo z obiektami "muzealnymi" w rzekę Wisłę. Abyśmy mogli mieć np. iluzję, że znajdujemy się nad morzem lub gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu ; Uwaga ! - nie powtórzyć błędu zrobionego przez miasto Zakopane, które przerwało naturalny trakt pieszy z Krupówek ku Gubałówce. Zamiast samochodów to ludzi wpuściło w tunel zabierając im możliwość spaceru i podziwiania perspektywy gór i przestrzeni, w której leży Zakopane. Przy wejściach do tunelu dla pieszych Zakopane utworzyło wielkie stalowe konstrukcje jak do Metra Warszawskiego zabijając tym styl góralski i górski tego miejsca.
k/ wyciszyć Wisłostradę, a przede wszystkim skierować ją w tunel ;
l/ wyciszyć pociągi na moście i tramwaje ;
n/ zlikwidować szpetne i śmierdzące "tojtojki" na rzecz ubikacji podziemnych lub naziemnych pięknie zaprojektowanych, higienicznych, dających jednocześnie możliwość pracy ludziom ;

Ad 2/ Piękny Pomnik Wilsona powinien stanąć w centrum Placu Wilsona, w centrum ronda.
Propozycji pawilonów wejściowych do Parku Żeromskiego nie znamy ale pomysł wydaje się straszny.       Z poważaniem

Bogna Lewtak-BaczyńskaCopyright © 2009 Well Art       All rights reserved ! ®