Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Kupieckie Domy TowaroweOgarnia człowieka lęk przed zabraniem głosu na powyższy temat, bo po tym co spotkało polskich kupców w dniu 21.07.2009 r. widać, że każdy obywatel broniąc polskich kupców i innych skrzywdzonych obywateli w naszym kraju - może się narazić na szykany i represje. Ale nie zająć się tematem, nie znaleźć odwagi by wypowiedzieć się na ten bulwersujący temat - to też niedobrze. W Polsce po II wojnie światowej obywatele również bali się zabierać głos na wiele tragicznych tematów, gdyż zabranie w nich głosu zagrażało życiu całej rodziny. Jak to możliwe, że w kraju, w którym obchodzimy rocznicę Poznania 1956 r., wspominamy tragedię rozpędzanych strajków lat 80-tych, czcimy niewinne ofiary lat stalinowskich i lat 80-tych, w kraju, w którym zrobiliśmy przewrót podobno niepodległościowy i rzekomo zrywający z brakiem poszanowania człowieka i pracy ludzkiej, i w którym to nigdy miały się nie powtórzyć podobne akcje - widzimy batalię ochroniarzy, sił porządkowych, policji z cywilami broniącymi swoich praw i miejsc pracy we własnej Ojczyźnie - z kupcami - jedyną ostoją polskiego handlu obecnie w naszym kraju. Batalia ta przypominała krwawe pacyfikacje zakładów pracy z poprzedniej Polski, na którym to tle powstał przewrót 1989 r.. Na tle masowych wystąpień obywateli i krwawych pacyfikacji zakładów pracy oraz na obietnicach, że ludzie będą godnie i z szacunkiem traktowani w nowej Polsce po 1989 r., że powstanie Polska sprawiedliwa - doszło do przewrotu 1989 r. i wyłoniły się nowe elity władzy. Obywatele mieli prawo do oczekiwania i uzyskania od swojej Ojczyzny ochrony i wsparcia i zrozumienia. Zostaliśmy srogo zawiedzeni co do wszystkich aspektów składanych nam obietnic. W tym konkretnym przypadku - 2000 polskich obywateli, którzy wykazali się pracowitością, zaradnością, operatywnością, walczących o honorowe przetrwanie czasów kryzysu, o miejsca pracy i o utrzymanie swoich rodzin - na oczach całej Warszawy i całej Polski, w jupiterach "prawa" zostało zagazowanych w swoich miejscach pracy, metodą, w odczuciu społecznym, jak w komorach gazowych z czasów wojny - gaz z góry budynku hali, gaz z boków budynku hali ... kobiety, młodzież, mężczyźni zostali pobici, siłą wyciągnięci z własnych miejsc pracy, bo się bronili, gdyż nie dano im oferty zamiennej dla nich satysfakcjonującej. Tych 2000 osób to tylko jeden z wielu przykładów niesprawiedliwości i złego traktowania obywateli w ich własnym kraju, do którego coraz mniej mogą mieć zaufania. W internecie pojawiają się, wydaje się, sterowane komentarze, że blaszak, w którym pracowali kupcy tuż pod Pałacem Kultury i Nauki był okropny, że Warszawiacy są za wyrzuceniem polskiego handlu z Pl.Defilad ... Nie wierzę. Warszawiacy - ci, którzy w 3/4 polegli w gruzach swojego miasta - byli - i ci nowi Warszawiacy - w dużej mierze napływowi - są - bardzo wyczuleni na krzywdę ludzką. W Warszawie ostatnich czasów powstały oprócz ładnych różne okropne obiekty, wyburzono wiele starych domów o charakterze polskim, zniszczono wiele pięknych polskich kącików miejskich bez szacunku dla naszych odczuć. Żadnych protestów obywatelskich nikt z władz nie wziął pod uwagę. Dlaczego więc przy tych obrazobórczych działaniach planistów miejskich i miejskich inwestorów - obrazobórczych nieraz wobec naszej tradycji i wobec naszych warszawskich i polskich odczuć miał nam Warszawiakom zaszkodzić czas oczekiwania ok.2-letni aż kupcy wybudują sobie polski dom towarowy aby nie przepadł być może ostatni polski handel na tym terenie. W tym okaleczonym mieście - kupcy mieli prawo trwać. Oni pomagali nam zakupić do naszych domów tanie i dobre rzeczy. Obywatel po prostu się u nas nie liczy. A hasła, że będzie inaczej były, jak się okazuje, tylko po to aby następne elity, objęły władzę. Ludzkim działaniem, humanitarnym - było poczekać i nie utrudniać kupcom wybudowania im ich domu towarowego w dobrym, satysfakcjonującym ich miejscu Warszawy i nie zmuszać ich do dzierżaw, które wkrótce by ich handlowo wyłożyły. W KDT kupowała cała Warszawa i to młodzież z małą ilością pieniędzy, jak mówimy - bez pieniędzy. Tam było wszystko i to tanio. KDT stanowił polską konkurencję dla innych firm zagranicznych. Dlatego zapewne przeszkadzał niektórym elitom handlowym i to wydaje się głównym powodem odebrania im miejsca pracy i Warszawiakom dobrego domu, w którym mogli naprawdę tanio, na miarę swoich pensji, wiele potrzebnych im rzeczy zakupić. Dla polskiego handlu i przemysłu zdaje się już nie ma miejsca w naszym własnym kraju. Chciałam przypomnieć, że kiedy w Ameryce powstawał kapitalizm, podobno władze robiły wszystko aby zmotywować i pomóc przedsiębiorcom amerykańskim aby stanęli na nogi i aby powstał silny kapitalizm amerykański. U nas jak widać jest dokładnie odwrotnie. Jeśli będziemy obojętni na takie sytuacje to nie dziwmy się potem, że pomału dotkną one nas wszystkich. Ale nie być obojętnym może spowodować - poważne kłopoty. W moim odczuciu, to co spotkało ostatnio w lipcu 2009 r. Kupieckie Domy Towarowe w Warszawie przy Pl.Defilad, atak na polskich kupców przypominający pacyfikację kopalni czy innego zakładu w latach strajków - to hańba narodowa i niniejszą notatka, wiedząc, że się narażam, czuję się w obowiązku dać temu wyraz.


Bogna Lewtak-Baczyńska.
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor.P.S. Również ostatnie projekty strzelania bez uprzedzenia przez policję do ludzi, zakładania ludziom blokad na kolana, zasłaniania im twarzy maskami - przypominają okropne czasy okupacji hitlerowskiej i sowieckiej kiedy ludziom gipsowano usta lub zakładano worki na ciała a potem prowadzono ich na tortury i rozstrzeliwano. W kajdanach i łachach prowadzono całe pokolenia Polaków na Sybir. Ile będzie pomyłek, nadużyć skoro i teraz zdarzają się tragiczne pomyłki kosztujące niewinnych obywateli życie lub zdrowie. Z kolei przy anomaliach występujących do tej pory przy zdawaniu na prawo jazdy, wprowadzanie nowych utrudnień w tym zakresie przekaże jeszcze większe możliwości nadużyć w ręce instruktorów-egzaminatorów, którzy będą jeszcze dziwniejszą niż dotychczas przeprowadzali selekcję wśród umiejących i rzekomo nie umiejących jeździć, będą panami sytuacji, co w poprzednim okresie powodowało wiele nadużyć z ich strony, o czym niejednokrotnie słyszeliśmy. Wszystkie te proponowane zmiany i obostrzenia przy niskiej etyce działających w tych dziedzinach ludzi spowodują wiele nadużyć i jeszcze większe odczucie wśród obywateli represjonowania ich we własnym kraju. Wprowadzenie w życie powyższych pomysłów, o których ostatnio słyszymy spowoduje wzrastanie wśród nas poczucia ubezwłasnowolnienia i represyjności ze strony otaczającego nas aparatu i państwa, sygnalizujące stan niepodobny do sytuacji jaka powinna być w kraju, który podobno posiadać ma niezawisłość i niepodległość.
Copyright © 2009 Well Art       All rights reserved ! ®