Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«Katyń

Starobielsk i inne.

Hasło to jest symbolem wielu odkrytych i nie odkrytych miejsc, w których zostali zamordowani polscy oficerowie, żołnierze, najwybitniejsza polska kadra wojskowa i elita polska. Jest to symbol ludobójczej zbrodni dokonanej podstępnie przez NKWD na ponad dwudziestu tysiącach bezbronnych Polaków - jeńcach wojennych na mocy rozkazu elity rządzącej ZSRR m. in. Stalina i Berii z dnia 05 marca 1940 r. Winni do tej pory nie zostali osądzeni, a zbrodnia do tej pory nie została oficjalnie potępiona przez elity współczesnego nam świata.


W rodzinie Bogny Lewtak-Baczyńskiej ze strony jej męża Janusza Baczyńskiego, a więc w jego linii rodzinnej, aż pięć osób zostało zamordowanych przez NKWD na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z dnia 05 marca 1940 r. i znajdują się one na tzw. listach katyńskich. Ich nazwiska zostały opublikowane m.in. w ostatnio wydanej księdze przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Warszawa 2003) p.t. "Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego".Są to:

1/ Kpt. piechoty Zdzisław Baczyński - syn Karola (wybitnego działacza niepodległościowego, legionisty, twórcy oddziałów Legionów, dowódcy V odcinka obrony Lwowa) i Bronisławy z Chmielewskich, ur. 12.X.1902 r. w Mikołajewie nad Dniestrem. Żołnierz Legionów Polskich. Uczestnik wojny 1918-1921, 16-letni obrońca Lwowa (od 1918 r. w Wojsku Polskim). W 1922 r. zwolniony bezterminowo z wojska i ponownie powołany, ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty (1924), ppor. do 1924, przydzielony do 3 pułku piechoty Legionów, awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem 31.VIII.1926 r. W 1939 r. w OZ 9 DP (Ośrodek Zapasowy 9 Dywizji Piechoty), w obronie Twierdzy Brześć. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych x2, medalami 1918-1921 i 10-lecia.


W pierwszych dniach września 1939 r. pomimo nieustannych alarmów przeciwlotniczych i codziennych bombardowań Twierdzy Brześć formowanie batalionów marszowych w tym 34 pułku piechoty w Białej Podlaskiej, 35 pułku piechoty i 82 pułku piechoty, 56 baonu saperów przebiegało bardzo sprawnie i szybko. Do twierdzy wciąż przybywali rezerwiści. Byli skierowywani do organizowanych oddziałów piechoty, artylerii, saperów, łączności, służby sanitarnej. Zaczęło brakować broni i umundurowania. Ok. 400 żołnierzy pod komendą m.in. kpt. Zdzisława Baczyńskiego i por. rez. Antoniego Flisiuka skierowano w celu dozbrojenia w kolumnie marszowej do Siedlec. Około 6 września 1939 r. po kilku dniach pobytu w Siedlcach w celu dozbrojenia w koszarach 22 pułku piechoty, po kilku nalotach niemieckich na Siedlce w dniach 5 i 6 września 1939 r. , batalion marszowy pod dowództwem kpt. Zdzisława Baczyńskiego wyruszył z powrotem do Twierdzy Brześć. Hitlerowski dowódca 19 Korpusu Pancernego gen. H. Gouderian tworzący plan operacyjno-taktyczny orientował się ze wstępnego rozpoznania, że dowództwo Zgrupowania "Brześć" nie dysponuje odpowiednimi siłami i przez to zrezygnowało ono z obrony linii 12 fortów otaczających miasto i cytadelę i umiejscowiło główny ośrodek obrony na bliskich przedpolach i w cytadeli. Gouderian zamierzał połączyć się z 22 Korpusem niemieckiej 14 Armii, rozbić Armię Polesie i rozpocząć pościg za oddziałami polskimi w stronę Kowla.14 września 1939 r. - niemieckie wojska 10 Korpusu Pancernego, 3 Dywizja Pancerna, 10 Dywizja Pancerna, 20 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej - ruszyły na Brześć od wschodu, północy, od północnego zachodu, a wkrótce potem - niemiecka 2 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, 19 Kpanc. - ruszyły z zamiarem dalszego marszu na Kowel i okrążyły Twierdzę Brześć od północy, wschodu i południa. Na przedmieściach pojawiły się patrole hitlerowskich czołgów. Dowódcą Zgrupowania "Brześć" był gen. bryg. Konstanty Plisowski i jego sztab: ppłk dypl. Alojzy Horak - szef sztabu, ppłk Julian Andrzej Sosabowski - dowódca piechoty, ppłk Konstanty Pereświat - Sołtan - zastępca dowódcy piechoty, ppor. rez. Jan Mazarski - adiutant, kpt. Jerzy Jeżewski - szef łączności, oraz kilku oficerów łącznościowych. Generał Brygady w stanie spoczynku Konstanty Plisowski był zasłużonym oficerem, odznaczonym m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. W dniu 11 września 1939 r. Naczelne Dowództwo mianowało go dowódcą Zgrupowania "Brześć". W skład Zgrupowania "Brześć" wchodziły następujące oddziały:
 • Batalion marszowy 33 pułku piechoty z Łomży pod dowództwem kpt. Szczupaka;
 • Batalion marszowy 34 pułku piechoty z Białej Podlaskiej pod dowództwem kpt. Tadeusza Radziszewskiego;
 • Batalion marszowy 35 pułku piechoty z Brześcia nad Bugiem pod dowództwem kpt. Zdzisława Baczyńskiego;
 • Batalion marszowy 82 pułku piechoty z Brześcia nad Bugiem pod dowództwem kpt. Wacława Radziszewskiego;
 • 56 batalion saperów z Brześcia pod dowództwem (0d 13.09.1939 r) por Jana Adama Polaczka;
 • Dywizjon artylerii polowej z Brześcia nad Bugiem pod dowództwem mjr-a Stanisława Komornickiego;
 • Bateria artylerii przeciwlotniczej (z 9 dywizjonu w Trauguttowie) pod dowództwem kpt. Stanisława Małeckiego;
 • 4 batalion pancerny z Brześcia nad Bugiem (dwie kompanie, oraz pluton czołgów) pod dowództwem mjr-a Karola Krzyżanowskiego;
 • 9 dywizjon samochodowy z Brześcia nad Bugiem pod dowództwem mjr-a Władysława Jaskólskiego;
 • Kompania łączności pod dowództwem ppor. rez. Lucjana Śliwińskiego;
 • 81 batalion wartowniczy - dowódca NN;
 • 82 batalion wartowniczy - dowódca NN;
 • Kompania wartownicza - dowódca NN;
 • Oddziały ochotnicze i służba medyczno-sanitarna.

Siły polskie wynosiły około 4000 (czterech tysięcy) oficerów i żołnierzy. Od 14 do 17 września 1939 r. dniem i nocą trwała zacięta obrona Twierdzy Brześć przez polskie wojska. Obrońcy cytadeli odparli siedem silnych ataków niemieckiej piechoty i czołgów wspieranych lawinowym ogniem artylerii, moździerzy, broni pancernej, oraz nalotami bombowymi. Nie było już prądu, większość obiektów cytadeli to były ruiny i zgliszcza. Budynki szpitalne były pod nieustannym bombardowaniem, schrony i kazamaty były przepełnione rannymi, doskwierał głód i pragnienie. Dowódca Zgrupowania "Brześć" na odprawie dowódców podjął ostateczną decyzję i wydał rozkaz opuszczenia cytadeli bez poddania się wrogowi i bez kapitulacji. Szczegółowe opisy bohaterskiej obrony Twierdzy Brześć - opuszczanie twierdzy przez polskich obrońców, walki polskiego wojska po wyjściu z twierdzy, utworzenie Grupy Operacyjnej "Brześć" po dowództwem ppłk-a dypl. Alojzego Horaka z pozostałych 2000 polskich żołnierzy, kolejne krwawe bitwy i potyczki, szukanie przez Grupę Operacyjną "Brześć" możliwości połączenia się z innymi polskimi oddziałami - znajdują się w specjalistycznych pozycjach poświęconych losom Wojska Polskiego w II wojnie światowej. W korytarzu "ziemi niczyjej" pomiędzy atakującymi armiami - niemiecką i sowiecką doszło do połączenia się oddziałów polskich płk-a dypl. Leona Koca (kuzyn rodziny Bogny Lewtak-Baczyńskiej), płk-a Władysława Filipkowskiego, płk-a dypl. Władysława Płonki, oraz różnych oddziałów piechoty, kawalerii, artylerii, saperów. Zorganizowano w ten sposób zgrupowanie liczące 6000 oficerów i żołnierzy. 27 września 1939 r. dowództwo nad całością Zgrupowania przejął płk dypl. Tadeusz Zieleniewski (dowódca 33 DP Rez.). Dowódca miał nadzieję, że przynajmniej część Zgrupowania przedostanie się przez Karpaty na Węgry. 29 września 1939 r. Zgrupowanie znalazło się w rejonie lasów miejscowości Domostawa-Momoty na południe od Janowa Lubelskiego z zamiarem przeprawienia się przez rzekę San do Puszczy Sandomierskiej w dniach 1-2 październik 1939 r. Przewidywany teren przeprawy był jednak zajęty przez bataliony niemieckie. Plan polskiego Zgrupowania przewidywał dwuskrzydłowe okrążenie i zlikwidowanie niemieckiego oporu. Jednak do Zgrupowania przybyli sowieccy parlamentariusze. Po wielogodzinnych negocjacjach i rozmowach 1 października 1939 r. została podpisana umowa o złożeniu broni i sprzętu gwarantująca zwolnienie do miejsc zamieszkania oficerów i żołnierzy. Żołnierze polscy w dniu 1 października 1939 r. uczestniczyli w Mszy Św. - w kościele w Domostawie. Po mszy proroczo przemówił do żołnierzy ppłk dypl. A Horak. Sowieci wyznaczyli wieś Bukowo niedaleko Biłgoraja do składania broni. W wyznaczonej kolejności przychodziły tam kolejne polskie oddziały Zgrupowania "Brześć" i po złożeniu przez nie broni oddzielano w nich szeregowych od oficerów i od podoficerów i pod uzbrojonym konwojem prowadzono ich kilkukilometrową kolumną przez Biłgoraj, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn do Zamościa zajętego przez Armię Czerwoną. W Zamościu pojawiły się warunki umożliwiające ucieczkę. Kpt. Zdzisław Baczyński nie chciał zostawić swoich żołnierzy. Wg relacji świadków straszliwie przeżył dramatyczną decyzję o zaprzestaniu walki i złożeniu broni. W ciągu kilku godzin całkowicie osiwiał. Żołnierzy karmiono bardzo słonymi śledziami nie dając im wody do ugaszenia pragnienia. Sowieci nie dotrzymali przyrzeczeń. Wśród uciekających oficerów, którym powiodła się ucieczka, znalazł się także mistrz Polski w rzucie oszczepem ppor. rez. E. Lokajski i adwokat z Warszawy Laskowski. Siostra szpitalna opatrująca w parku miejskim jego ranę poinformowała go, że Sowieci w zamkniętych towarowych wagonach wywożą żołnierzy i oficerów z Zamościa do Szepietówki. Według ostatniego listu jaki dotarł do rodziny od zamordowanego przez NKWD w Kijowie ppłk-a Karola Baczyńskiego, wybitnego działacza niepodległościowego - ojca kpt. Zdzisława Baczyńskiego został on w dniu 12 października 1939 r. - w dniu swoich urodzin - internowany z innymi polskimi więźniami przez sowietów na wschód. Kpt. Zdzisław Baczyński zginął z rąk NKWD razem z innymi jeńcami Starobielska.

2/ Mjr piechoty Antoni Norbert Kilański - syn Józefa i Jadwigi z Szymańskich, ur. 6 VI 1896 r. w Skierniewicach. Ukończył 7 klas szkoły realnej, studiował w Wyższej Szkole Mechaniczno-Technicznej im. Wawelberga i Rotwanda. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Od 1923 r. instruktor w CSS (Centralna Szkoła Strzelań) w Toruniu, następnie d-ca kompanii 32 pułku piechoty. W 1932 r. przeniesiony do CWPiech. (Centrum Wyszkolenia Piechoty) - w Rembertowie na stanowisko instruktora, od kwietnia 1939 r kierownik wyszkolenia strzeleckiego. Odznaczony Krzyżem Walecznych, medalami 1918-1921 i 10-lecia. Jest to wuj Wisławy Baczyńskiej z d. Żarskiej - mamy Janusza Baczyńskiego.3/ Ppor. Jerzy Wierzbicki - syn Ryszarda i Marii, ur. 31 III 1907 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej, członek kadry kierowniczej Państwowych Zakładów Inżynierii, zam. w Warszawie. Inżynier mechanik. Jest to brat matki Tadeusza Baczyńskiego partyzanta od "Zapory" - ojca Janusza Baczyńskiego, mąż Zofii Wierzbickiej z d. również Wierzbickiej - stomatologa - wywiezionej na Sybir, na Kołymę skąd wróciła po 20 latach. Ocalił ją jej zawód.

4/ Kpt. geograf Witold Antoni Żarski - syn Józefa i Józefy z Psarskich, ur. 16 I 1899 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Żołnierz Legionów Polskich. W Wojsku Polskim od 1918 r. Uczestnik wojny 1918-1921. W szeregach 5 pułku ułanów. Po wojnie ukończył OSWTab. (Oficerska Szkoła Wojsk Taborowych). Pełnił służbę w 4 dyonie tab. (dywizjon taborów). W 1927 r. ukończył Oficerską Szkołę Topografów. Przydzielony do Wojskowego Instytutu Geograficznego jako topograf. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Jest to stryjeczny brat kpt. Wiesława Żarskiego dziadka Janusza Baczyńskiego ze strony matki. Żoną jego była podobno Eugenia rozwiedziona z wielkim śpiewakiem z Milanówka o nazwisku Walter, pasierbicą jego była córka z pierwszego związku żony Eugenii - Oleńka. Mieszkali w pięknej willi w Milanówku.


5/ Ppłk Karol Baczyński - syn Jana, ur. 1865 r. uwięziony we Lwowie, gdzie się ukrywał. W listopadzie 1939 r. w nieznanych nam okolicznościach przejęto osiemset stron pamiętników ppłk Karola Baczyńskiego ze spisami legionistów, bitew legionów i opisami jego i innych osób działań niepodległościowych. Najprawdopodobniej zrobiło to NKWD, które zajęło mieszkanie Karola Baczyńskiego przy ul. Ochronek. Pamiętniki uszczuplone o pewne fragmenty, w nieznanych rodzinie dramatycznych dla ppłk-a Karola Baczyńskiego i jego bliskich okolicznościach, znalazły się w zbiorach Biblioteki Lwowskiej jako depozyt. Tuż po wojnie pamiętniki zostały przekazane do Zakładu Narodowego "Ossolineum" we Wrocławiu. Rodzina dowiedziała się o ich istnieniu w "Ossolineum" po 60 (sześćdziesięciu) latach od zakończenia drugiej wojny światowej w 2005 r.- przez przypadek. Karol Baczyński został zamordowany z rozkazu 05 marca 1940 r. najprawdopodobniej w więzieniu w Kijowie. Część jego rodziny znajdująca się razem z nim we Lwowie - w tym jego druga żona z domu Heydlówna i córki w tym jedna absolwentka Lwowskiego Konserwatorium Muzyki (wydaje się pianistka) - została wywieziona do łagrów. Po powrocie z gułagów najprawdopodobniej część lwowskiej rodziny Karola Baczyńskiego w całości wyemigrowała. Ppłk Karol Baczyński był wybitnym działaczem niepodległościowym, twórcą oddziałów legionowych, strzeleckich, był Prezesem Bractwa Kurkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzącej również działania bojowe. Zakładał chóry, orkiestry, teatry, w których brał udział. Grał na wiolonczeli w kwartecie, kwintecie i orkiestrze. Był razem z rodziną prześladowany za czasów zaboru austriackiego. Przypłacił to utratą pierwszej żony, która nieodwracalnie straciła zdrowie przy agresji na dom Baczyńskich urzędnika austriackiego w trakcie jej porodu. Dodatkowe informacje o ppłk-u Karolu Baczyńskim można znaleźć na naszej stronie internetowej pod hasłem "Dzieje rodziny - Krzysztof Kamil Baczyński". Informacje te będą stopniowo uzupełniane.


Pod obecnym hasłem "Katyń" pragniemy wspomnieć jeszcze jedną osobę - przyjaciela rodziny Wisławy Żarskiej - mamy Janusza Baczyńskiego. Jest to:


6/ ppor. piech. Konstanty Zatoński - syn Bazylego i Zofii z Błażejewskich, ur. 15 II 1915 r. w Brześciu. Absolwent Szkoły Powszechnej i Gimnazjum Państwowego Miejskiego im. R. Traugutta w Brześciu (1936 r.), oraz SPPiech. (Szkoła Podchorążych Piechoty) - w Ostrowi Mazowieckiej (1939 r.). Mianowany ppor. w 1939 r. We wspomnieniach pozostało, że uwielbiała go siostra przełożona sióstr Urszulanek prowadzących szkołę w Lublinie dla dobrze ułożonych panien (gdzie uczęszczała Wisia Żarska) - siostra Bożena Szerwendtke, pracująca podobno później w sekretariacie biskupa Karola Wojtyły. Podchorąży ten przez pewien czas miał obowiązek opiekowania się młodziutką Wisławą Żarską - mamą Janusza Baczyńskiego.
Przy tym temacie polecamy wysłuchanie utworów:

 • "Więc pijmy wino, szwoleżerowie" - Słowa i muzyka nn, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów".
 • "Rota o Warszawie" - Słowa Pochmarski 1915 r, muzyka F. Nowowiejski, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (nagr. robocze);
 • "Pieśń Konfederatów Barskich" - Słowa Juliusz Słowacki, muz...., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Bojowa pieśń Kawlerii Polskiej);
 • "My kraj bez Quislingów, Petainów" - Słowa A.Gawroński "Andrzej", melodia legionowa, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni partyzanckie", śpiewane przez paryzantów oddziałów "Ponurego", "Szarego", oraz oddziały na Kielecczyźnie podczas Akcji "Burza".;
 • "Hej tam pod lasem" - Słowa nn, melodia ludowa, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Podnieś rękę, Boże Dziecię" - Słowa nn, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, fortepian: Beata Górska-Słociak, z albumu: "Kolędy wojenne" z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".;
 • "Wśród nocnej ciszy" - Słowa nn, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, Janusz Baczyński, Dagny i Maja Baczyńskie, fortepian: Beata Górska-Słociak, album: "Kolędy wojenne" z cyklu: "60 a. de L'Insurrection de Varsovie".


Więcej muzyki do słuchania w dziale: Wybrane utwory w mp3   Niniejsze hasło "Katyń" będzie w miarę naszych możliwości stopniowo uzupełniane.
* Informacje o obronie Twierdzy Brześć w II wojnie światowej są zaczerpnięte z książki Jerzego Sroki p.t. "Twierdza Brześć nad Bugiem".

góra ↑↑


Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®