Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński - urodzony 22.01.1921 roku w Warszawie, syn Stefanii Zieleńczyk i legionisty, pisarza Stanisława Baczyńskiego, żołnierz batalionu "Parasol", do którego przeniósł się w czerwcu 1944 r. z batalionu "Zośka". Ginie w Powstaniu Warszawskim 04.08.1944 r. w Pałacu Blanka na Pl. Teatralnym. Jego żona w ciąży Basia z Drapczyńskich ginie we wrześniu 1944 r.. Krzysztof Kamil Baczyński to wybitny poeta polski, z którym spokrewnieni są Janusz Baczyński, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska. Najbliżsi żyjący krewni poety to jego brat stryjeczny prof. dr hab. Zbigniew Baczyński z rodziną - żyjący w Puławach. Wspólna linia rodowa wywodzi się od słynnego obrońcy Lwowa ppłk. Karola Baczyńskiego, który był w prostej linii przodkiem m.in. Janusza Baczyńskiego oraz Dagny i Mai.Karol Baczyński z synami.
Z lewej kpt. Zdzisław Baczyński,
z prawej mjr Stanisław Baczyński.


ppłk Karol Baczyński obrońca Lwowa z 1918 r.
z dostojnikami miasta we Lwowie,
z gen. Borutą-Spiechowiczem
i z-cą prezydenta Lwowa J. Klinkiem.

Z tej linii rodzina ma aż pięciu bliższych i dalszych krewnych o różnych nazwiskach na listach katyńskich, w tym 16-letniego obrońcę Lwowa z 1918 r. kpt. Zdzisława Baczyńskiego (lista-Starobielsk). Ppłk. Karol Baczyński ukrywający się i aresztowany w 1939 r. przez NKWD ginie w więzieniu w Kijowie. Rodzina do tej pory szuka jego śladów. Ppłk. Karol Baczyński herbu Sas był m. in. Prezesem Bractwa Kurkowego we Lwowie, komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej, organizował Legiony, zakładał orkiestry, chóry, teatry. Grał na wiolonczeli w orkiestrze, kwintecie i kwartecie. Na listach oddziałów legionowych, które tworzył widnieje wiele nazwisk obecnie znanych. W oddziałach tych walczyli też jego synowie mjr Stanisław Baczyński (ojciec Tadeusza Baczyńskiego partyzanta od "Zapory" ps."Grom". Tadeusz Baczyński jest ojcem Janusza Baczyńskiego, a dziadkiem Dagny i Mai. Jego żoną jest dr Wisława Baczyńska z domu Żarska herbu Starykoń z AK lubelskiego ps."Maleńka") i wspomniany już powyżej kpt. Zdzisław Baczyński (listy katyńskie).Mjr Stanisław Baczyński,
legionista od gen. Hallera.


Kpt. Zdzisław Baczyński,
16-letni obrońca Lwowa 1918 r,
zginął w Starobielsku.Dr. Wiesława Baczyńska
z d. Żarska herbu Starykoń
z AK lubelskiego ps. Maleńka.


Tadeusz Baczyński
ps. Grom od Zapory
ojciec Janusza Baczyńskiego.

W Bibliotece Narodowej zachowało się w depozycie ok. 800 (osiemset) stron pamiętników ppłk. Karola Baczyńskiego. Pierwszą małżonką Karola była panna Chmielewska (po szykanach zaborcy tragicznie zmarła przed I-szą wojną światową), a drugą panna Heydlówna, rodzina ta została wywieziona na Kołymę, a po cudownym ocaleniu emigrowała, jedna z córek ukończyła Konserwatorium Lwowskie przed II wojną światową. Jako ciekawostkę należy dodać, że żona brata stryjecznego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety - pana Zbigniewa Baczyńskiego z Puław - ś.p. Irena Baczyńska wybitny pedagog kończyła z ojcem Bogny Lewtak-Baczyńskiej - Henrykiem Lewtakiem Liceum Czartoryskich w Puławach, zachowując go w ciepłej pamięci jako wybitnie utalentowanego i przystojnego maturzystę. Byli ostatnim rocznikiem maturalnym przed wybuchem wojny w 1939 r. Henryk Lewtak, ur.02.04.1920 r. był żołnierzem ZWZ ps."Babinicz", "Jazłowiecki", po aresztowaniu przez hitlerowców za sprawą konfidenta więziony był i katowany na Zamku Lubelskim (miał przez dwadzieścia lat nie gojące się rany po torturach gestapo), a następnie był więźniem Oświęcimia i Mauthausen-Gusen. Umiera w niejasnych okolicznościach w Brukseli w 1984 r.. Jego rodzice Jan i Helena zostali zakatowani w styczniu 1944 r. przez żandarmerię niemiecką za działalność patriotyczną swoich dzieci i za użyczanie domu szkole polskiej. Umierają po torturach i śmiertelnym pobiciu łańcuchami i hakami przez żandarmerię niemiecką tego samego dnia 04.01.1944 r. Brat Henryka - Józef ginie idąc z oddziałem BCH ratować Polaków na Wołyniu. Dostaje pośmiertnie Virtuti Militari, siostra Janina z mężem Eugeniuszem Gembal (Gębal - inżynier leśnik) zostają aresztowani i wywiezieni do Oświęcimia, gdzie Eugeniusz ginie. Janina opiekuje się w Auschwitz-Birkenau niepełnosprawnymi więźniami i Seweryną Szmaglewską. Po obozie powtórnie wychodzi za mąż za wuja Teresy Lubomiry Lewtak-Stattler z domu Szuch (15-letniej łączniczki Powstania Warszawskiego z bat. "Parasol" i "Żubry"- żony Henryka Lewtaka) - partyzanta AK Antoniego Korczyńskiego ps. "Nawała". Umiera wkrótce po wojnie w nietypowych okolicznościach. Rodzina Lewtaków przywędrowała do Polski z Francji z dworem Czartoryskich w epoce napoleońskiej. Przodek Onufry Lewtak był zarządcą dóbr Czartoryskiego. Za udział w Powstaniu Listopadowym ich majątki uległy konfiskacie przez carat jak i dobra Czartoryskich w okolicy Puław. Wtedy rodzina podupadła i schłopiała, ale pozostały w niej silne tradycje patriotyczne. Nazwisko było być może spolszczoną wersją nazwiska Levitoux.Henryk Lewtak,
żołnierz ZWZ
ps."Babinicz", "Jazłowiecki".


Janina Lewtak,
więzień
Auschwitz-Birkenau.


Józef Lewtak,
w oddziałach BCH,
odznaczony VM.

Te tragiczne sploty rodzin Baczyńskich i Lewtaków, a także co będzie wyjaśnione w innych hasłach-odniesieniach do rodzin : Szuch, Suk, Sough, Koc, Popowski, Werner, Zaleski, Rygiel, Tkaczyński, Żarski, Stattler i in. przyczyniły się do tego, że Bogna Lewtak-Baczyńska jako jedyna w Polsce nagrała i wydała albumy CD z całą kolekcją utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do własnej muzyki i we własnym wykonaniu.
Są to głównie :

 • "Ogród Odrzuconych" /1992/,
 • "Ogród Zaklęty" /1997/ - siedem utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej i w jej wykonaniu,
 • "Zaklęty Ogród Wyklętych i Odrzuconych" /1997/
 • "Reduta Ordona.Ogród Polski 1.Warszawa.Jesienny spacer poetów" /2001/ - dwanaście utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej i w jej wykonaniu

Poniżej można odsłuchać niektóre utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu
i do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:

 • "Ballada o wisielcach" - sł. K.K.Baczyński muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska;
 • "Kołysanka" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska;
 • "Byłeś" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska, chór - Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński;
 • "Wspomnienie" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska;
 • "Biała magia" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska;
 • "Warszawa. Jesienny spacer poetów" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska, chór - Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński;
 • "Dwie miłości" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, śpiew B.Lewtak-Baczyńska;
 • "W górach" - sł. K.K.Baczyński, muz. B.Lewtak-Baczyńska, chór - Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Janusz Baczyński, skrzypce - Maja Baczyńska, fortepian - Beata Górska-Słociak;

Aranżacje w albumach CD - Beata Górska-Słociak, M.Hertel, Wł.Nahorny, K.Woliński. Muzycy akompaniujący w albumach CD - Beata Górska-Słociak, Dagny Baczyńska, Maja Baczyńska, Jan Lewtak, J.Witkowski, A.Strzelecka-Wojtyszyn, D.Tondera, M.Tondera, Wł.Nahorny, K.Woliński, M.Hertel, E.Borkiewicz.


Polecamy utwory śpiewane przez Legiony, w tym utwór o dziadku Janusza Baczyńskiego - jednym z twórców oddziałów legionowych i wybitnym działaczu niepodległościowym, oraz o dziadku Bogny Lewtak-Baczyńskiej ułanie Aleksandrze Szuchu kawalerze Virtuti Militari za 1920 rok:


 • "Pieśń legionowa o Baczyńskim" - Słowa i muzyka nn, 1914 r., śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Pieśń o legioniście od gen. J.Hallera - dziadku Janusza Baczyńskiego);
 • "Piosenka legionowa o ułanie Aleksandrze Szuchu" - Słowa i muzyka 2 Pułk Ułanów pod gen. Żeligowskim, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów". (Piosenka o kawalerze Orderu Bojowego Virtuti Militari V kl. za rok 1920 - dziadku Bogny Lewtak-Baczyńskiej);
 • "Miałeś bracie" - Słowa 4-ech zwrotek Relidzyński ppor. LP, 5-ta zwrotka - Szul, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Śpiew ochotników z 1801 r." - Słowa i muzyka nn, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Jeszcze jeden mazur dzisiaj" - Słowa L. Ks. Łubiński, muzyka F. Tymolski, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, gitara Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Warszawianka Legionów Śląskich" - Słowa Chmurny (legionista Ślązak), śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Walecznych tysiąc Pułku 3" - Słowa nn 1914 r., muzyka J. Denis-Doche, śpiew Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";
 • "Śpiew Legionów Góralskich - Hey, idem w las" - Słowa ludowe i K.Przerwa-Tetmajer, muzyka ludowa, śpiew: Dagny i Maja Baczyńskie, Bogna Lewtak-Baczyńska i Janusz Baczyński, fortepian Beata Górska-Słociak, album: "Powstanie Warszawskie 1944 - Pieśni Legionów";


Więcej muzyki do słuchania w dziale: Wybrane utwory w mp3      góra ↑↑Więcej zdjęć z tej epoki:Ppłk Karol Baczyński - pradziad mojego męża, ur. - w 1865 r. - we Lwowie, dowódca V odcinka obrony Lwowa, wielki działacz niepodległościowy, Prezes Bractwa Kurkowego we Lwowie, zakładający straże, towarzystwa gimnastyczne i strzeleckie, teatry, orkiestry, chóry, zespoły kameralne, w których również uczestniczył, uczący polskości, polskiego języka na Kresach Polskich, polskiego ubioru i wiedzy o polskim narodowym stroju, tańcach i zwyczajach, porywający i wciągający do swej działalności ówczesną mieszkającą wówczas (w szeroko pojętych) okolicach Lwowa i we Lwowie elitę i arystokrację, a także proboszczy polskich kościołów katolickich i księży, w czasie wojny tworzący oddziały legionowe, uczący walki legionistów pod Jastkowem i w innych znanych miejscach walk legionowych, otwierający w międzywojniu przemówieniami uroczystości coroczne na Cmentarzu Orląt Lwowskich, autor kilkusetstronicowego pamiętnika prowadzonego od lat osiemdziesiątych (lub wcześniej) końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. - opisującego życie polskie na Kresach, tworzenie Legionów i walkę o niepodległość Polski, oraz losy osobiste, bliski kuzyn poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prześladowany i szykanowany razem ze swą rodziną za zaborów, ukrywający się przed aresztowaniem we Lwowie w pierwszych miesiącach II wojny światowej, a wreszcie aresztowany i zamordowany w 1940 r. w Kijowie z rozkazu Stalina i na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR z 05 marca 1940 r. - decydującej o śmierci polskiej elity wojskowej i intelektualnej w Katyniu, Starobielsku, Miednoje i w innych miejscach i więzieniach NKWD. Pamiętniki (ok. osiemset stron) ppłk Karola Baczyńskiego - przetrzebione i niekompletne, które zaginęły w czasie wojny wraz z wywózką będącej przy nim części jego rodziny do gułagów w głąb państwa radzieckiego - rodzina odnalazła przez przypadek w 2005 r. - w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu (a ich kopie w innych bibliotekach). A więc rodzina odnalazła te pamiętniki po 65 latach od zagubienia wszelkich śladów po płk Karolu Baczyńskim, a także po części jego rodziny, która podobno po uratowaniu życia przez wyjście z terenów ZSRR z armią Andersa wyemigrowała. Do tej pory nie uzyskano wiarygodnej odpowiedzi - w jaki sposób pamiętniki te znalazły się w zbiorach lwowskiego Ossolineum, a następnie wrocławskiego Zakładu im. Ossolińskich.


Z archiwum rodzinnego - Wiesław Żarski - dziadek mojego męża z kolegami legionistami.

Janina Gębala z d. Lewtak,
uczestniczka konspiracji,
więźniarka Oświęcimia.


Pierwszy z prawej leśnik Eugeniusz Gębala
uczestnik konspiracji
zginął w Oświęcimiu,
dr. z prawej Janina Gębala z d. Lewtak,
obydwoje z mężem uwięzieni za próbę
wykupienia Henryka Lewtaka
z Zamku Lubelskiego.


Inżynier leśnik Eugeniusz Gembal (Gębal, uczestnik konspiracji. Dzięki książce Sławomira Litwińskiego "Lubelska Księga Oświęcimska. Księga druga" i pracy poszukiwawczej jednej z oddanych pań - pracowników naukowych w Muzeum w Oświęcimiu - w marcu 2007 r. - poznałam datę urodzenia i śmierci w obozie mojego wujka i nowe dane o mojej cioci - jego żonie Janinie z d.Lewtak - więźniarce Oświęcimia, których znam tylko z opowieści rodzinnych, a także poznałam najbardziej prawdopodobny zapis ich nazwiska. Eugeniusz Gembal został przywieziony do obozu transportem z dnia 03 listopada 1942 r - gdzie zginął w dniu 29.01.1943 r. - o godz. 8 55. Janina Gembal z d.Lewtak, uczestniczka konspiracji, najprawdopodobniej przyjechała do obozu transportem grudniowym. Trafili do Oświęcimia dużo wcześniej niż mój ojciec katowany w tym czasie na Zamku Lubelskim, za którego próbę wykupienia z Zamku - zostali uwięzieni i wysłani na śmierć do Auschwitz.

Rożki. Ślub Eugenii z d. Wierzbickiej i Stanisława Baczyńskiego w posiadłości rodzinnej Wierzbickich. Z lewej strony panny młodej - ojciec pana młodego, dowódca V odcinka obrony Lwowa - Karol Baczyński.
Salon Kostka Kozarskiego,
dyr. Banku Polskiego w Kielcach - wuja Janusza Baczyńskiego. Rok 1931.
Mirzec. Modrzewiowy dworek rodziny Wierzbickich.
W ogrodzie przed dworkiem - siostry Wierzbickie. Rok ok. 1920.


Kilka pamiątkowych dokumentów:
Pamiątkowa koperta od listu Karola Baczyńskiego wtedy jeszcze majora z okresu wojny polsko-bolszewickiej z czerwca 1920 r.
Pamiątkowa koperta od listu Karola Baczyńskiego wtedy jeszcze majora z roku ok. 1921.
Ostatnie pamiątki po zamordowanym w Starobielsku - kpt Zdzisławie Baczyńskim - koperta.Ostatnie pamiątki po zamordowanym w Starobielsku - kpt Zdzisławie Baczyńskim - list
z okresu wojny polsko-bolszewickiej z 14 czerwca 1920 r.
Z archiwum rodzinnego - kopia korespondencji z 1928 r. Biskupa Kieleckiego, do mjr Stanisława Baczyńskiego, dziadka mojego męża.


Archiwum rodzinne - kopia zaproszenia na herbatkę, przez gen. Mieczysława Smorawińskiego i jego Małżonkę, dla mjr Stanisława Baczyńskiego i jego Małżonki, dziadka i babci mojego męża Janusza Baczyńskiego.


góra ↑↑


Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®