Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.
Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«List Ojca Świętego Jana Pawła II do Bogny Lewtak-Baczyńskiej
i pamiątki z okresu Jego Pontyfikatu.
List Ojca Świętego Jana Pawła II do Bogny Lewtak-Baczyńskiej z dnia 13 grudnia 2003 r. - jest to odpowiedź Jana Pawła II na obszerny list do Ojca Świętego - Bogny Lewtak-Baczyńskiej, w którym między innymi Bogna Lewtak-Baczyńska prosiła Ojca Świętego o modlitwę za Polskę i informowała Jego Świątobliwość o swojej inicjatywie Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia (skrót tytułu).
Ów list Bogny Lewtak-Baczyńskiej wysłany do Ojca Świętego w 2003 r. z Polski - nie doszedł do Ojca Świętego. Dopiero ten sam list do Ojca Świętego wysłany z Francji dotarł do Czcigodnego Adresata Jana Pawła II i dzięki temu Bogna Lewtak-Baczyńska otrzymała od Ojca Świętego powyższą piękną odpowiedź.
Zdjęcie duplikatu tabliczki zawierającej dedykację dla Ojca Świętego Jana Pawła II (i poddedykację dla Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego kapelana Jana Pawła II) i załączonej do ogromnego wyróżnionego religijnego obrazu Bogny Lewtak-Baczyńskiej z roku 1975, przesłanego Ojcu Świętemu do Watykanu w 2004 r., zgodnie z Jego życzeniem (Zobacz obraz). Obrazem tym Bogna Lewtak-Baczyńska przeczuła wybór papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Obraz ten dziwnym zrządzeniem losu był wystawiany na prestiżowej wystawie w Amsterdamie od ok. 06 do 20 października 1978r. właśnie wtedy kiedy Karol Wojtyła został naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Temat i wymowa tego obrazu o tytule ''Alegoria świata - Do wszystkich ludzi dobrej woli'' z cyklu: Apokalipsa (była to niejako polemika ze znanym tryptykiem Boscha) zostały podchwycone natychmiast przez prasę holenderską w kontekście wyboru polskiego papieża i wywiad z autorką obrazu od razu ukazał się w największym dzienniku holenderskim ''De Teelegraph''.
List Bogny Lewtak-Baczyńskiej do Ojca Świętego Jana Pawła II.
(powyżej odpowiedź Ojca Świętego)List do Ojca Świętego Jana Pawła II od Bogny Lewtak-Baczyńskiej (z dn.16.10.2003 r.), zapytujący Ojca Świętego o obraz Bogny Lewtak-Baczyńskiej p.t. "Alegoria Świata - Do wszystkich ludzi dobrej woli" z cyklu: Apokalipsa, zadedykowany Ojcu Świętemu w dn.16.10.1978r. w czasie wyboru Ojca Świętego na Stolicę Piotrową i w trakcie trwającej ekspozycji powyższego obrazu na wystawie indywidualnej Bogny Lewtak-Baczyńskiej w Amsterdamie, oraz informujący Ojca Świętego o inicjatywie Bogny Lewtak-Baczyńskiej ustanowienia Święta Narodowego Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia.
List ten wysłany z Polski nie doszedł do Ojca Świętego, więc Bogna Lewtak-Baczyńska wysłała go ponownie do Watykanu lecz tym razem z Francji.

góra ↑↑Copyright © 2007 Well Art       All rights reserved ! ®