Zdjęcie duplikatu tabliczki zawierającej dedykację dla Ojca Świętego Jana Pawła II (i poddedykację dla Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego kapelana Jana Pawła II) załączonej do ogromnego wyróżnionego religijnego obrazu Bogny Lewtak-Baczyńskiej z roku 1975, przesłanego Ojcu Świętemu do Watykanu w 2004 r., zgodnie z Jego życzeniem. Obrazem tym Bogna Lewtak-Baczyńska przeczuła wybór papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Obraz ten dziwnym zrządzeniem losu był wystawiany na prestiżowej wystawie w Amsterdamie od ok. 06 do 20 października 1978r. właśnie wtedy kiedy Karol Wojtyła został naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Temat i wymowa tego obrazu o tytule ''Alegoria świata - Do wszystkich ludzi dobrej woli'' z cyklu: Apokalipsa (była to niejako polemika ze znanym tryptykiem Boscha) zostały podchwycone natychmiast przez prasę holenderską w kontekście wyboru polskiego papieża i wywiad z autorką obrazu od razu ukazał się w największym dzienniku holenderskim ''De Teelegraph''.
Copyright © 2007 Well-Art       All rights reserved ! ®