Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


Fryderyk Chopin i Wojciech Korneli Stattler.Fryderyk Chopin

Wojciech Korneli Stattler
autoportret
Muzeum Narodowe w Warszawie

Znajomość członków rodziny Bogny Lewtak-Baczyńskiej z linii poety Józefa Bohdana Zaleskiego z Fryderykiem Chopinem jak i przodków jej obecnych powinowatych z rodziny malarza Wojciecha Kornelego Stattlera z członkami rodziny Zaleskich i Czartoryskich jak i rodami bliskimi rodzinie Bogny Lewtak-Baczyńskiej w XIX w. spowodowała, że Bogna Lewtak-Baczyńska ok.1999 r. skomponowała muzykę do listu 19-letniego Fryderyka Chopina i do autentycznego tekstu o malarstwie Wojciecha Kornelego Stattlera.


Ewa Stattler.

Wojtek Stattler.
Utwór z tekstem Wojciecha Kornelego Stattlera zadedykowany został Wojtkowi, Wandzie, Ewie i Edwardowi Stattlerom - jako potomkom malarza w prostej linii. Utwory te znajdują się w albumie wydanym w 2001 r. pod tytułem "Reduta Ordona. Niewyśpiewana. Ogród Polski 1". Album ten znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu. Wybitny polski poeta, przyjaciel Adama Mickiewicza, którego sława początkowo przewyższała sławę wieszcza Adama - Józef Bohdan Zaleski - piewca piękna Kresów i Ukrainy - był rodzonym bratem męża praprababci Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Dzieci z tego związku chowały się wspólnie z dziećmi z następnego związku tej wcześnie owdowiałej praprababci z domu Rygiel. Za udział rodziny Ryglów i Zaleskich w Powstaniu Listopadowym carat skonfiskował im jak wielu rodzinom polskim ich majątki. Taki los spotkał majątki Czartoryskich koło Puław, majątki Lewtaków (jeden z nich był zarządcą u Czartoryskich), majątki Ryglów i Zaleskich. Bracia Ryglowie przyjaźniący się z Zaleskimi, wraz z braćmi Zaleskimi udali się na emigrację do Francji. Brat poety Józefa Bohdana Zaleskiego - mąż praprababci Bogny Lewtak-Baczyńskiej - Marii Karoliny Rygiel aby ratować dobra rodzinne przed konfiskatą przez carat dokonał fikcyjnej sprzedaży swojego majątku na Kresach w ręce swojego przyjaciela o nieznanym nam w chwili obecnej nazwisku. Przyjaciel oszukał brata poety i przywłaszczył sobie fikcyjnie sprzedany mu majątek. Zaleski załamał się, ponoć postradał zmysły i popełnił samobójstwo. Jego dzieci po latach wyprocesowały - podstępnie przejęty przez przyjaciela Zaleskiego majątek i chciały się tym odzyskanym majątkiem podzielić ze swoim rodzeństwem przyrodnim z drugiego małżeństwa ich matki Marii Karoliny I voto - Zaleskiej, II voto - Dudzińskiej z domu Rygiel.

Szlachcic Jan Dudziński
prawdopodobnie
w majątku Kumów.
Rodzeństwo Dudzińskich przyrodnie dla Zaleskich, które również zostało osierocone wcześnie przez ojca - szlachcica Dudzińskiego, nie chciało i nie przyjęło tego daru od swoich bliskich uważając, że ma on wesprzeć głównie dzieci tragicznie zmarłego również ze szlacheckiego rodu - Zaleskiego. Kiedy mówimy tu o dzieciach Marii Karoliny Zaleskiej-Dudzińskiej z domu Rygiel należy tu opowiedzieć jeszcze jedną z historii z tego okresu. Podczas podróży konnej przez las praprababcia Zaleska i jej ówczesna rodzina usłyszeli rozpaczliwy płacz dziecka w gęstwinie zarośli. W środku mrowiska leżało porzucone niemowlę. Dziecko zostało wzięte do domu i uratowane. Chowało się razem z wszystkimi dziećmi. Ponoć jak było już dorosłe odnaleźli je jego rodzice, a właściwie jego rodzona matka, a wówczas dorosły już wychowanek rodziny Zaleskich-Dudzińskich powiedział swojej rodzonej matce - "moją matką jest pani Zaleska". Józef Bohdan Zaleski tym czasem na emigracji również nie miał szczęśliwego losu. Jako bardzo propolski i bardzo wierzący kilka razy skłócił się z Mickiewiczem o jego poglądy i jego mesjanizm. Wydaje się, że Mickiewicz uzyskał większe podparcie za granicą od ówczesnych elit niż Zaleski, który coraz bardziej gorzkniał. Niemniej pogodzili się po jakimś czasie i to właśnie Józef Bohdan Zaleski żegnał Adama Mickiewicza mową pogrzebową nad jego grobem. Józef Bohdan Zaleski ożenił się z uczennicą Fryderyka Chopina. Fascynował się twórczością Wojciecha Kornelego Stattlera, z reprodukcją jego słynnego obrazu "Machabeusze" nie rozstawał się nigdy. Wojciech Korneli Stattler pochodził ze szwajcarskiej hrabiowskiej rodziny (siedem pałek w herbie) z kantonu Uri. Jego rodzina po przybyciu do Polski osiadła początkowo w Krakowie gdzie pełniła zaszczytne funkcje m.in. dostojników miasta. Wojciech Korneli Stattler był w swojej karierze sponsorowany przez Czartoryskich, nie tylko znał się więc z wymienionymi powyżej wielkimi sławnymi emigrantami, ale mógł się znać z przodkami Bogny Lewtak-Baczyńskiej także z linii Lewtaków. Wojciech Korneli Stattler był długoletnim profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jego uczniem m.in. był Jan Matejko. W rodzinie Stattlerów osiadłych w Polsce rodzili się następnie (i łączyli się z nią) m.in. kolejni artyści, obecnie mniej znani - rzeźbiarze, malarze, kompozytorzy i pisarze jak np. pisarka książek dla dzieci i ich ilustratorka - Maria Stattler. Potomek Wojciecha Kornelego Stattlera ponoć w prostej linii (wg wyprowadzonej genealogii przez jedną ze współczesnych rodzin wynika, że z linii brata Wojciecha a nie samego Wojciecha, ale raczej jest to błąd) - Edward Stattler (1893-1944) - był dyrektorem i właścicielem wielkiej firmy eksportującej buraki cukrowe.

Wanda z domu Stadnicka
i Edward Stattler.
Edward Stattler ożenił się z Wandą (1898-1994) z domu Stadnicką (z hrabiów Stadnickich), która przed wojną i przed zamążpójściem zaczynała karierę jako śpiewaczka operetkowa. Na prośbę swojej rodziny i męża rozstała się z karierą. Przekazała Bognie Lewtak-Baczyńskiej, dla której była ciocią - ogromną ilość nut podpisanych jeszcze panieńskim nazwiskiem, która służyła Wandzie Stattler z domu Stadnickiej do uprawiania ukochanego zawodu śpiewaczki. Z małżeństwa Wandy Stadnickiej i Edwarda Stattlera było dwoje dzieci - Ewa (1934-1994) archeolog, która miała publikacje z tej dziedziny na swoim koncie i króciutkie małżeństwo z obywatelem francuskim i Wojtek (1935-1973) mgr ekonomii, którego wielką miłością i ukochaną żoną była Teresa Lewtak-Stattler z domu Szuch, dla której był drugim mężem. Ich również rozdzielił los ale rodziny pozostały zawsze ze sobą mocno związane emocjonalnie. Dane dotyczące tej gałęzi Stattlerów, która odeszła bezpotomnie podajemy żeby upamiętnić ich nazwiska i życiorysy a także żeby podać publicznie i sprostować mylnie podane dane, a umieszczone w tej gałęzi rodu Stattlerów, która obecnie figuruje w internecie.

Teresa Lewtak Stattler z domu Szuch
z mężem Wojciechem Stattlerem.
Rodzina Wandy, Edwarda, Ewy i Wojciecha Stattlerów była niezwykle wykształconą, znającą perfekt obce języki i grę na fortepianie, zamożną przed wojną rodziną. II wojna światowa zniszczyła prosperitę i zdrowie tej udanej i dobrze urodzonej rodziny, a także jej wszystkie plany na przyszłość.


Nuty operowe Wandy Stattler z domu Stadnickiej
ofiarowane Bognie Lewtak Baczyńskiej wraz z dedykacją i podpisem.

A oto żartobliwe utwory do muzyki i w wykonaniu Bogny Lewtak-Baczyńskiej do słów wybitnych twórców Fryderyka Chopina i Wojciecha Kornelego Stattlera - skomponowane i wykonane na cześć przyjaźni i znajomości tych wielkich i tragicznych m.in. emigrantów polskich jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Józef Bohdan Zaleski i przebywający czasowo za granicą Wojciech Korneli Stattler (utwory J.B.Zaleskiego i A. Mickiewicza znajdują się pod oddzielnym hasłem "Reduta Ordona i J.B. Zaleski"):

  • "Fryderyk Chopin - list" - słowa: Fryderyk Chopin, muzyka i śpiew: Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian: Dagny Baczyńska, album: "Reduta Ordona. Niewyśpiewana. Ogród Polski 1" 2001 r., w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu;
  • "Wojciech Korneli Stattler - Malarstwo" - słowa: Wojciech Korneli Stattler, muzyka i śpiew: Bogna Lewtak-Baczyńska, fortepian: Beata Górska-Słociak, album: "Reduta Ordona.Niewyśpiewana.Ogród Polski 1" 2001 r., w zbiorach Biblioteki Narodowej i Watykanu.

Aranżacje fortepianowe wykonała Beata Górska-Słociak.


Więcej muzyki do słuchania w dziale: Wybrane utwory w mp3
Fragment aktu ślubu W.Stattlera z Teresą Lewtak z d.Szuch uwidaczniający nazwisko rodowe jego matki - STADNICKA (z hrabiów Stadnickich). Informację tę podajemy w związku z mylnymi danymi podawanymi w internecie w drzewie genealogicznym Wojciecha Stattlera przez - http://drzewa.genealogiapolska.pl/ciosek/6.html. Występują tam mylne - nazwiska rodowe i zawody w tym - mylne nazwisko rodowe i zawód matki Wojtka i Ewy Stattler - Wandy Stattler, są tam również mylne dane o Wojtku i Ewie Stattler jak i o ich ojcu Edwardzie i jego zawodzie, brak tam danych o małżeństwach Ewy i Wojtka, występuje tam brak jak i mylne daty urodzin i śmierci wszystkich powyższych osób. Błędy te również zapewne dotyczą pozostałych osób i ich przodków z rodziny Stattlerów wymienionych w tym drzewie. Mimo wielokrotnej wymiany informacji z autorami drzewa - twórcy drzewa genealogii Stattlerów nie zamieścili w swojej publikacji stosownych a wymaganych zmian.

góra ↑↑Copyright © 2006 Well-Art       All rights reserved ! ®