Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


200-lecie urodzin Fryderyka Chopina.


*     *     *Koncerty z okazji 200-lecia Urodzin Wielkiego Polskiego Kompozytora Fryderyka Chopina:1)
21 stycznia 2010 r., czwartek, godz. 19.00, Warszawa, ul. Działdowska
POŁUDNIOWE INSPIRACJE - Jubileusz 3 wielkich kompozytorów
- 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina - Polska,
- 150 rocznica urodzin Izaaka Albeniza - Hiszpania,
- 100 rocznica urodzin Giannisa Papaioannou - Grecja
RECITAL FORTEPIANOWY DAGNY BACZYŃSKIEJ-KISSAS
z gościnnym udziałem
BOGNY LEWTAK-BACZYŃSKIEJ - Utwory wybitnych poetów do muzyki B.Lewtak-Baczyńskiej i inne (śpiew i muzyka), prowadzenie koncertu - Janusz Baczyński.


2)
Warszawa, 02.02.2010 r., wtorek g. 18.30 - Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21
Jubileusz 3 wielkich kompozytorów
- 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina - Polska,
- 150 rocznica urodzin Izaaka Albeniza - Hiszpania,
- 100 rocznica urodzin Giannisa Papaioannou - Grecja.
Dagny Baczyńska-Kissas - Recital fortepianowy
oraz
Bogna Lewtak-Baczyńska Recital Kompozytorski, Autorski i Wykonawczy.
Utwory wybitnych poetów polskich - Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej. Zapomniane utwory z repertuaru Edith Piaf
- Bogna Lewtak-Baczyńska (śpiew) z udziałem Janusza Baczyńskiego (śpiew)
Akompaniament - Dagny Baczyńska-Kissas, Beata Górska-Słociak.
Prowadzenie koncertu - Janusz Baczyński.


3)
30.I.2010 r. godz. 19.00 DK Smolna 9
RECITAL FORTEPIANOWY DAGNY BACZYŃSKIEJ-KISSAS
W programie - Chopin, Albeniz, Papaioannou.


4)
07.II.2010 r. godz. 12.00 - Centrum Kultury Łowicka
Recital Chopinowski Dagny Baczyńskiej-Kissas


5)
22.02.2010 r. DOM POLONII w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 64
Inauguracja Obchodów 200-lecia Urodzin Fryderyka Chopina
Tzw. "Najdłuższe Urodziny"

Występ pomiędzy godz. 19.10 a 20.30
Dagny Baczyńska-Kissas z utworem:
Fryderyk Chopin - Nokturn cis-moll op.27 nr 1
Bogna Lewtak-Baczyńska z utworem:
"List Chopina" - słowa F.Chopin, muzyka B.Lewtak-Baczyńska
przy akompaniamencie Dagny Baczyńskiej-Kissas


6)
27.02.2010 r. DOM POLONII w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 64
Obchody 200-lecia Urodzin Fryderyka Chopina
Tzw. "Najdłuższe Urodziny"

Występ pomiędzy godz. 14.00 a 15.00
Dagny Baczyńska-Kissas z utworami Fryderyka Chopina:
Nokturn cis-moll op.27 nr 1, Mazurek B-dur op.17 nr 1, Mazurek e-moll op.17 nr 2, Ballada As-dur op.47 , Etiuda Rewolucyjna.
Bogna Lewtak-Baczyńska z utworem: "List Chopina"
- słowa F.Chopin, muz. B.Lewtak-Baczyńska przy akompaniamencie Dagny Baczyńskiej-Kissas.


Zapis video

fragmentów koncertu "Najdłuższe urodziny"
odbywającego się w ramach
Obchodów 200-lecia Urodzin Fryderyka Chopina,
który miał miejsce
w Domu Polonii w Warszawie dn. 27.02.2010 roku.W czasie koncertu, Dagny Baczyńska-Kissas wykonała utwory Fryderyka Chopina:


  • Nokturn cis-moll op.27 nr.1,
  • Mazurek B-dur op.17 nr 1,
  • Mazurek e-moll op.17 nr 2,
  • Etiuda Rewolucyjna c-moll op.10 nr.12,
  • Ballada As-dur op.47.


W dalszej części koncertu wystąpiła Bogna Lewtak-Baczyńska proponując publiczności krótki quiz (z drobnymi nagrodami) na temat pozamuzycznych uzdolnień Fryderyka Chopina, a następnie wykonała utwór "List Chopina" - słowa: Fryderyk Chopin, muzyka Bogna Lewtak-Baczyńska, akompaniament fortepianowy: Dagny Baczyńska-Kissas.


Całość filmował Janusz Baczyński.
Copyright © 2010 Well Art       All rights reserved ! ®